nieuws

Kabinet praat vandaag weer over Zestienhoven

bouwbreed Premium

De discussie in het kabinet over de nota Regionale Luchtvaart Strategie (Relus) en het Rotterdamse vliegveld Zestienhoven zit nog steeds muurvast. Minister Maij blijft voor de aanleg van een nieuwe luchthaven, minister Alders blijft tegen zowel het oude als een nieuw Zestienhoven. Vandaag zal het onderwerp weer ter sprake komen in het kabinet. De verwachting is echter dat er alleen maar procedurele uitspraken zullen worden gedaan.

‘Er zijn geen aanwijzingen dat men tot een politiek besluit zal komen’, zo deelde een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat desgevraagd mee.

Waarschijnlijk zal alleen een beslissing worden genomen over hoe nu om te gaan met de nota Relus en over de vraag of de kwestie-Zestienhoven apart aan de orde moet worden gesteld.

De nota Relus -al enige tijd gereed voor publikatie- ligt nu nog op de plank bij Verkeer en Waterstaat. Alleen door het uitblijven van een kabinetstanpunt over Zestienhoven blijft het stuk daar vooralsnog liggen.

Ondertussen lopen de proble men in de Rotterdamse regio met de woningbouw door het uitblijven van een beslissing steeds verder op. Volgens woordvoerder J. Bakkes van de gemeente Rotterdam is door het uitblijven van een beslissing duidelijk aangetoond dat het kabinet zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid ontloopt.

‘Er moet een keuze worden gemaakt, maar die wordt door de regering ontweken. Men vergeet echter dat die keuze wel van groot belang is voor de ontwikkeling van de Rotterdamse Noordrand. Wij vinden het zeer spijtig dat het nu zo gaat. Er blijft wel erg veel liggen op deze manier.’

Woningen

Nu al is de situatie zo dat er voor het jaar 2000 niet meer in de Noordrand kan worden gebouwd, omdat de procedures teveel tijd in beslag nemen.

Dat betekent dat in ieder geval 7000 woningen niet voor 2000 zullen ke worden gebouwd.

In totaal echter loopt de bouw van veel meer woningen ernstige vertraging op. Immers, de onderhandelingen over de Vinex-uitvoeringscontracten liggen, op bestuurlijk niveau, helemaal stil.

De gemeente Rotterdam, en daarin wordt zij gesteund door de andere gemeenten in het Overleg Orgaan Rijnmond (OOR), heeft de gesprekken met het ministerie van VROM over de uitvoering van de Vinex- en Trendbrief-taakstelling opgeschort totdat er een besluit is genomen over de toekomst van de Rotterdamse luchthaven.

Op ambtelijk niveau wordt wel een aantal binnenstedelijke locaties onder de loep genomen, maar het grootste deel van de woningbouwlocaties blijft liggen. Bakkes: ‘In ieder geval zullen de buitenstedelijke locaties braak blijven liggen totdat er een conctract is gesloten.’

En dan gaat het volgens de Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam om locaties voor 25000 tot 35000 woningen: -5000 in noordrand I, 5000 in Achtkamp, 10000 tot 15000 in noordrand II en III, en 5000 tot 10000 op de Linker Maasoever.

Deelconvenanten

Volgens woordvoerder W. Nettinga van het OOR is het noodzakelijk dat het kabinet een besluit neemt, zelfs als wordt besloten dat het besluit over Zetsienhoven wordt uitgesteld.

‘In dat geval weten we ten minste waar we aan toe zijn.

Dan ke we misschien gaan praten over het afsluiten van deelconvenanten.”

Overigens wijzen de woordvoerders van OOR en de gemeente erop dat Zestienhoven niet het enige probleem is. ‘Er ligt bijvoorbeeld ook nog een veel te laag rijksbod voor de ontwikkeling van de locaties’, aldus Nettinga. ‘Het bod is maar met genoeg om de bodem te saneren.’

Inmiddels hebben de Kamerleden Verbugt en Te Veldhuis namens de VVD-fractie vragen gesteld over het mogelijke uitstel van het Zestienhovenbesluit en de consequenties voor de woningbouwopgave in de regio.

Reageer op dit artikel