nieuws

Heerjansdam heeft haast met woningbouwpo

bouwbreed

Morgen zal blijken of in Heerjansdam begonnen kan worden met de uitvoering van de tweede fase van het bestemmingsplan Zuid. Dan doet rechter W. Eekhof-de Vries van de Raad van State in Den Haag uitspraak in de spoedprocedure, die de Stichting Vrienden van Heerjansdam heeft aangespannen.

De tweede fase van het bestemmingsplan Zuid voorziet in de bouw van honderd woningen. De gemeente wil in het gebied nu vast een verbindingsweg aanleggen tussen de Rondweg en de Dorpsstraat en de grond bouwrijp maken. In een officieel besluit heeft de gemeente dit voornemen aangekondigd. In de spoedprocedure bij rechter Eekhof vraagt de Stichting om schorsing van dit besluit.

De Stichting Vrienden van Heerjansdam is er tegen dat er nu al voorbereidende werkzaamheden worden verricht voor het definitieve bouwen.

De stichting heeft een kroonberoep ingesteld tegen de tweede fase van het bestemmingsplan. Als nu, vooruitlopend op het oordeel van de kroon, al voorbereidende werkzaamheden worden verricht, verandert de kroonprocedure in een farce, zo vrezen de leden van de Stichting. Volgens de Stichting zal de woningbouw de polder ter plaatse op onaanvaardbare wijze aantasten.

Grillen

Wethouder Ruimtelijke Ordening Schop sprak tijdens de hoorzitting het vermoeden uit dat de Stichting vooral drijft op de grillen van ir.J. Dekker, die tegenover de nieuwbouwlocatie woont. ‘Steeds kom je hem en de stichting tegen in procedures. De argumenten van de stichting en Dekker zijn telkemale eensluidend.’ Dekker zei na afloop van de hoorzitting dat de Stichting veertig tot vijftig begunstigers telt.

Niet allen wonen in Heerjansdam, maar dragen de situatie ter plaatse wel een warm hart toe. Volgens Dekker is het in dit soort situaties niet noodzakelijk dat je direct belanghebbende bent om bezwaar te maken bij de Raad van State. ‘Iedereen mag dat. Dat staat in de wet’.

Weinig ingenomen

Wethouder Schop toonde zich vooral weinig ingenomen met de actie van Dekker en zijn stichting omdat het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Drechtsteden op 18 november van dit jaar subsidie heeft toegezegd voor de bouw van 23 woningen in de sociale sector. Aan de subsidieverlening is de voorwaarde verbonden dat de woningen binnen 24 weken na de subsidietoekenning gevorderd zijn tot de bovenkant van de begane-grondvloer. ‘Teneinde de geldelijke steun niet te verspelen, dient thans spoedig gebouwd te worden’, aldus de wethouder.

Voor de woningen in Zuid staan 120 woningzoekenden uit Heerjansdam ingeschreven. Van de nog te bouwen woningen zijn reeds 28 woningen aan zoekenden toegewezen.

Van de provincie zou reeds vernomen zijn dat deze akkoord gaat met het verlenen van bouwvergunningen voor de 23 woningen, waarvoor subsidie is toegezegd.

Reageer op dit artikel