nieuws

Friesland bekijkt plan voor bouw aquaduct bij Sneek

bouwbreed Premium

GS van Friesland willen de mogelijkheid onderzoeken een aquaduct in te passen in het plan voor een A7-rondweg om Sneek heen. De gemeenteraad van Sneek heeft hierop aangedrongen. In het voorlopige plan van de provincie staat een vaste brug over de Woudvaart gepland. Deze brug (4,5 meter hoog) heeft echter kwaad bloed gezet bij watersporters omdat ze dan met hun boot niet meer in de stad zouden ke komen. Volgens voorlopige berekeningen is met het provincieplan een investering van f. 100 miljoen gemoeid. De bouw van een aquaduct zal echter miljoenen meer gaan kosten. Met de betrokken ge meenten Sneek en Wymbritseradiel is inmiddels een intentie-overeenkomst gesloten om de A7-rondweg sowieso door te zetten. Voor het jaar 2000 staat de realisatie gepland.

De twee gemeenten, overheid, provincie Friesland en de EG zullen het benodigde bedrag op tafel moeten brengen. Over de verdeling daarvan wordt nog nader gesproken. Gedeputeerde staten van Friesland hebben het plan inmiddels voorgedragen voor financiering in het EG-Onwikkelingsprogramma 1994-1999. De huidige stadsrondweg in de A7 loopt door de bebouwde kom van Sneek.

Dit levert het verkeer teveel vertraging op.

Reageer op dit artikel