nieuws

Duitse ambachtsman krijgt geen werk in Nederland

bouwbreed Premium

Kleine en middelgrote Duitse aannemersbedrijven komen buiten hun landsgrenzen steeds moeilijker aan de slag. Andersom ondervinden nietDuitse bouwbedrijven steeds minder problemen bij het verwerven van opdrachten in de bondsrepubliek. Ongeveer 10 procent van de kleine en middelgrote Duitse bouwondernemingen ondervindt geen moeilijkheden met informatie over de buitenlandse markt, de kennis van de taal en de geldende prijzen.

Een groot aantal Duitse ambachtsbedrijven klaagt over de dumpprijzen die in Nederland worden betaald. Mede als gevolg daarvan valt ongeveer 41 procent van de opdrachten in het Duitse grensgebied toe aan Nederlandse bedrijven. Belgie biedt Duitse ambachtslieden eveneens weinig werk. De problemen beginnen al met de voorschriften inzake registratie die veel geld kosten en veel bureaucratische handelingen vereisen. In Belgie worden buitenlandse inschrijvers op openbare aanbestedingen in klassen verdeeld al naar gelang het eigen kapitaal, de omzet, het personeelsbestand en eerder uitgevoerde werken.

Duitse ambachtelijke bedrijven klagen voorts over het ontbreken van een zogeheten meesterbrief die in de bondsrepubliek gemeengoed is. Als gevolg daarvan ke bijvoorbeeld Belgische bedrijven hun kennis van zaken alleen bewijzen met eerder gerealiseerde werken. Een Duits bedrijf dat niet eerder werk in Belgie verrichtte, al dan niet in samenwerking met een Belgisch bedrijf, maakt nagenoeg geen kans op toewijzing van een opdracht.

Reageer op dit artikel