nieuws

BSB Zuid-Holland schrijft ruim 1000 bedrijven aan

bouwbreed

In de loop van 1994 worden in Zuid-Holland ruim 1000 bedrijven uitgenodigd deel te nemen aan de BSB-operatie. Dat staat in het werkplan 1994 van de stichting BSB Zuid-Holland. BSB staat voor ‘bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen’.

In Den Haag gaat het volgens de planlijst om 489 bedrijven tegen 175 in Rijswijk. In de gemeenten Katwijk, Alphen a/d Rijn en Voorschoten krijgen respectievelijk 96, 88 en 57 bedrijven een uitnodiging. In de gemeenten Rijnsburg, Lisse en Voorhout gaat het om respectievelijk 45, 34 en 25 bedrijven. Andere gemeenten zijn Gouda met veertien bedrijven, Hillegom met twaalf en Jacobswoude met drie bedrijven.

In Oegstgeest gaat het om een bedrijf. Bedrijven die hun vervuilde terrein vrijwillig willen schoonmaken ke sinds kort gebruik maken van een door de staat gegarandeerd krediet. Toewijzing is evenwel aan bepaalde regels gebonden. De Europese Commissie moet deze regeling nog goedkeuren.

De voorziening geldt voor middelgrote en grotere ondernemingen met goede vooruitzichten. Een vergelijkbare regeling voor het midden- en kleinbedrijf is in voorbereiding.

Vermogen

Bedrijven die zo’n krediet aanvragen moeten een door de provincie goedgekeurd saneringsplan indienen. De bedrijfsvoering moet nieuwe vervuiling voorkomen. Het eigen vermogen van het aanvragende bedrijf moet minstens 15 procent bedragen van het totale vermogen volgens de te jaarrekening. Het bedrijf krijgt een krediet voor maximaal 75 procent van de saneringskosten. Het totaal beloopt f. 25 miljoen. De fiscus biedt eveneens mogelijkheden middelen te reserveren voor bodemsanering in eigen beheer.

Zogeheten onschuldige eigenaren ke bij de provincie een bijdrage voor de schoonmaak aanvragen. De BSB Zuid-Holland meent dat het berekenen van urgenties beter moet aansluiten op de dagelijkse praktijk. Toetsing aan de Awaarden noemt het bestuur te streng. De stichting overlegde hierover met de belangrijkste partijen en besloot op grond van deze samenspraak voorlopig niet te toetsen aan de Awaarden maar aan de waarde (A+C)/2. Als gevolg hiervan wordt na een inventariserend onderzoek voor het desbetreffende bedrijf de prioriteitsrangschikking 3 berekend. Daarna worden afspraken gemaakt over de termijnen voor eventueel vervolgonderzoek.

Aanpak

Voorts moet er volgens de stichting snel duidelijkheid komen over de aanpak van het nader onderzoek. De BSB Zuid-Holland noemt het reeds bestaande protocol te uitgebreid. Als gevolg daarvan krijgen bedrijven zeer hoge rekeningen voorgelegd. Bij het saneringsonderzoek wordt een deel van het werk weer opnieuw gedaan. Het bestuur vroeg de landelijke stuurgroep deze kwestie met VROM te bespreken en veranderingen voor te bereiden.

Reageer op dit artikel