nieuws

Belangstelling aanleggen Oresund-verbinding groot

bouwbreed

Bij het sluiten van de prekwalificatie in verband met de aanleg van de Oresundverbinding tussen Zweden en Denemarken hadden twintig internationale aannemersconsortia zich als gegadigde aangemeld. De aanbesteding voor de geselecteerde combinaties zal naar verwachting nog voor de zomer worden gehouden.

Dit is in Kopenhagen bekend gemaakt door P. Lundhus, technisch directeur van Ores undskonsortiet, de opdrachtgever voor de aanleg van de vaste oeververbinding met een totale lengte van ruim zeventien kilometer over de Sont tussen Denemarken en Zweden.

Lundhus noemde de groep gegadigden indrukwekkend en professioneel. De technisch directeur vond het voor een opdrachtgever een genoegen vast te ke stellen dat zoveel bedrijven zich bij de prekwalificatie op bekwame wijze van hun taak hebben gekweten. Dat beloofde volgens hem veel voor de goede en eerlijke concurrentie bij de eigenlijke aanbesteding volgend jaar.

De contracten voor de oeververbinding zullen worden onderverdeeld in vier grote poen. Dat betreft aanleg van: een afgezonken tunnel tussen de Deense kust bij Kastrup en een kunstmatig eiland ten zuiden van Saltholm, het kunstmatige eiland (en het uitvoeren van baggerwerk), en twee contracten voor aanleg van een brug. Het gaat om contracten voor de aanbruggen en de tuibrug die komt te lopen over de Flinterenden.

De komende maanden zullen de deelnemende bedrijven van de gegadigde combinaties worden beoordeeld op basis van eerdere ervaring met het uitvoeren van grote waterbouw kundige werken. Ook de kwaliteit van de staf en de financiele draagkracht van het bedrijf in relatie met de grootte van het werk zal in de beschouwing worden betrokken.

Oresundkonsortiet verwacht de prekwalificatie begin maart volgend jaar te ke afronden. Geselecteerde bedrijven zullen bestekken ontvangen.

Met de aanbesteding voor de afzonderlijke poen zal naar verwachting in de late herfst van 1994 worden begonnen. Naar de plannen van de opdrachtgever aangeven zal de vaste oeververbinding over de Sont op 27 juni 1999 officieel in gebruik worden genomen.

Reageer op dit artikel