nieuws

Zuid-Holland vraagt geld uit EGstructuurfonds

bouwbreed Premium

Vooral in het gebied RijndeltaIndustrieel in Zuid-Holland staat de economie er minder goed voor. De provincie heeft om die reden via het ministerie van Economische Zaken bij de Europese Commissie een aanvraag ingediend voor steun uit het structuurfonds van de EG.

De beslissing over het verdelen van de structuurfondsgelden valt in december. Rijndelta-Industrieel omvat de te herstructureren industrie op de zuidelijke Maasoevers en het Drechtstedengebied. De provoncie wil het geld vooral gebruiken voor de herinrichting van bedrijventerreinen. Tot de werken behoort ook het schoonmaken van de bodem.

Het gebied voldoet aan de eisen voor het structuurfonds.

De werkloosheid ligt boven het EG-gemiddelde. Het aantal werkzoekenden steeg in de eerste negen maanden van dit jaar met 13 procent tegen 2,6 procent over het hele land genomen. Sinds 1975 nam het aantal banen in Rijndelta-Industrieel met 29 procent af tegenover 10 procent over het heke land.

Reageer op dit artikel