nieuws

Vervoerregio Tilburg wil autoverkeer terugdringen

bouwbreed Premium

De vervoerregio Tilburg heeft een regionaal verkeers- en vervoersplan gemaakt dat de groei in het autoverkeer in Midden-Brabant fors moet terugdringen. In totaal heeft deze nieuwe bestuurlijke organisatie, waarin verantwoordelijke partijen en overheden zijn vertegenwoordigd, voor zon f. 650 miljoen aan grotendeels infrastructurele plannen toot 2000. Rijk, provincie en gemeenten moeten hieraan bijdragen.

De oprichting van vervoerregios en het maken van regionale verkeers- en vervoersplannen vloeien voort uit het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-ll). Volgens deze nota van de rijksoverheid moeten verkeers- en vervoersproblemen zoveel mogelijk in de regio zelf worden opgelost. Een groot aantal vervoerregios, veelal samenwerkingsverbanden van regionale overheden, Rijkswaterstaat de NS en Kamers van Koophandel, is inmiddels geinstalleerd.

Zo zijn er in de provincie Noord-Brabant, behalve de vervoerregio Tilburg, ook de vervoerregios Eindhoven, Den Bosch en Breda actief. In West-Brabant wordt momenteel een vervoerregio opgericht.

Het door de Tilburgse Vervoerregio opgestelde plan voorziet in een nieuwe structuur van het openbaar vervoernet op drie niveaus. Ten eerste een verbindend hoofdnet dat zorgt voor verbindingen tussen verschillende onderdelen in de vervoerregio. Centrale punten in dit net zijn het centraal station en het stadscentrum van Tilburg. Daarnaast moet er snelle buslijnen komen voor de ontsluiting van de regio gemeenten, zoals Hilvarenbeek, Moergestel en Loon op Zand.

Tenslotte moet er een ontsluitend busnet komen voor die plaatsen waar de sneldiensten niet of nauwelijks komen.

Doorstroming

Concreet resulteert een en ander onder meer in de bouw van nieuwe NS-stations bij Til burg-Reeshof en Berkel/Enschot-Udenhout. Toekomstige uitbreidingsplannen zullen zoveel mogelijk in de nabijheid van deze locaties worden gesitueerd. Om de doorstroming te bevorderen moet er daarnaast een aantal busstations en ‘hoogwaardige openbaar vervoersassen’ in verschillende delen van Tilburg en Waalwijk worden aangelegd.

Voorzieningen

Ook zal een groot aantal stations en andere openbaar vervoersknooppunten worden aangepast. Ieder knooppunt moet volgens de vervoerregio beschikken over een aantal voorzieningen die het de reiziger mogelijk maakt op een gemakkelijke manier over te stappen of te wachten op aansluiting. Fietsvoorzieningen zullen extra aandacht krijgen.

Tot slot worden er speciale voorzieningen getroffen voor het collectieve vervoer in de recreatieve sector. Het gebruik van trein en bus wordt gestimuleerd, onder meer door herkenbare vertrekplaatsen te maken op de bestaande stations naar attracties als Het land van Ooit, De Efteling en Beekse Bergen.

Alle plannen zijn er op gericht dat het aantal autokilometers in Tilburg in het jaar 2000 is gedaald naar het niveau van 1990. De vervoerregio geeft dit prioriteit, omdat veiligheid en bereikbaarheid door het groeiende autoverkeer steeds meer in het gedrang komen.

Daarnaast worden bodem, grond en oppervlaktewater sterk vervuild, en wordt het landschap versnipperd door de aanleg van steeds meer wegen.

Het, nog conceptuele, plan wordt dit jaar behandeld door alle gemeenten, zo is de afspraak. Op 1 januari dienen alle schriftelijke reacties binnen te zijn. Na verwerking verwacht de vervoerregio in het voorjaar van 1994 met een definitief regionaal verkeers- en vervoersplan te ke komen.

De uitvoering ervan is de verantwoordelijkheid van de partijen die de vervoerregio vormen. Voor de financiele middelen wordt een beroep op het rijk gedaan, terwijl ook provincie en gemeenten moeten bijdragen.

Reageer op dit artikel