nieuws

Veranderen mentaliteit hoort bij maken beleid

bouwbreed Premium

Het veranderen van de mentaliteit van mensen is onderdeel van elk beleid. Het eerste dat beleidmakers zich voorafgaande aan het maken van nieuw beleid dan ook moeten afvragen is van welke groep mensen zij het gedrag willen veranderen.

Dit zei P. Winsemius, voormalig minister voor milieubeheer, donderdag op de World Coast Conference 1993 in Noordwijk. Winsemius, tevens voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten te ‘s-Graveland, sprak bij het begin van het gedeelte van de conferentie bedoeld om beleidsmakers van de kustlanden in de wereld te doordringen van de noodzaak tot integrale vormen voor het beheer van hun kusten te komen.

Om tot wijziging van beleid te komen moet een dringende noodzaak aanwezig zijn het anders te willen doen. Overbevolking en de stijging van de zeespiegel door klimaatveranderingen voltrekken zich echter maar langzaam. Het grootste probleem bij het kustbeheer is dat in veel landen de noodzaak tot wijziging van het kustbeleid, als dat er al is, niet wordt gevoeld.

Winsemius schetste de ruim driehonderd toehoorders uit meer dan 100 landen hoe het maken van beleid in zijn werk zou moeten gaan. Dat gaat in fasen. De eerste wordt meestal ingang gezet als reactie op een bepaalde aansprekende gebeurtenissen en doet beleidsmakers besluiten dat het anders moet. Via een aantael stappen moet het gaan tot aan een beleid dat door de mensen voor wie het beleid is opgesteld in brede kring wordt geaccepteerd.

Integratie is daarbij een belangrijk begrip. In eerste in stantie gaat het om wat Winsemius interne integratie noemt. Dat houdt in dat wordt bereikt dat iedereen het zelfde doel voor ogen heeft en dezelfde terminologie hanteert. Bij het kustbeheer gaat het erom uiteindelijk te komen tot een beleid dat is gericht op duurzame ontwikkeling van de kustgebieden in de wereld.

Elk beleid dient volgens Winsemius gebaseerd zijn op de mensen die het moeten aanvaarden. Het moet in harmonie met ander beleid voor die groep. De mensen moeten ke zeggen: ‘dit is ons beleid’

in plaats van ‘dit is overheidsbeleid’. Beleidsmakers beginnen te vaak met het oprichten van allerlei instellingen. Dat kan op zich best nuttig zijn.

Maar nooit moet vergeten worden dat de sleutel tot succesvol beleid ligt bij het veranderen van het gedrag van de mensen voor wie het beleid is bedoeld.

Reageer op dit artikel