nieuws

Uitwijk HBG naar Belgie lijkt zinloos door wetsplan

bouwbreed Premium

Het voorontwerp van wet op deelnemingsvrijstelling moet onmiddelijk van tafel. Het effect van dit plan is volgens het VNO dat bedrijven als de Hollandsche Beton Groep (HBG) op de winsten uit hun financiele coordinatiecentra in Belgie toch belasting moeten betalen. Voor de toch al geplaagde bouwnijverheid een tegenvaller.

Het Verbond van Nederlandsche Ondernemingen (VNO) vindt dat het met de creativiteit van het ministerie van Financien maar pover is gesteld.

‘Lubbers III kenmerkt zich door het dichten van lekken en het bestrijden van fraude’, verklaarde VNO-voorzitter Rinnooy Kan woensdag op zijn maandelijkse persconferentie in Den Haag.

‘Er moet worden gewerkt aan een lange termijn strategie. Zo vindt op dit moment de concurrentie tussen de landen ook op fiscaalbeleid plaats. Als de buren een beter klimaat hebben dan wijken bedrijven en personen uit, dat is weer slecht voor Nederland.’

Gisteren openbaarde Cobouw het feit dat HBG sinds 13 september van dit jaar een coordinatiecentrum, Serviton, in Belgie heeft. Het Rijkswijkse bouwconcern wil op deze manier de oplopende belastingdruk verlichten. Als de plannen van staatssecretaris Van Amelsvoort van Financien doorgaan dan is het voor HBG niet meer interessant Serviton voort te zetten, meent mr. A.J.M. Timmermans, de fiscale specialist van het VNO. ‘Deze onderneming in Belgie trekt geld aan om het vervolgens goedkoop uit te lenen aan dochterondernemingen. De verkregen winsten worden in Belgie met ten hoogste 5 procent belast. In Nederland ligt de belastingsdruk op 35 procent. Het plan van Van Amelvoort houdt in dat belasting moet worden betaald over de winst minus het deel dat al aan belasting is betaald in Belgie.

Dit voorontwerp van wet (Orientatienota fiscaal vestigingsklimaat, EV), moet dan ook fel worden bestreden.”

Boos

Terwijl Nederland volgens het VNO de belastingteugels voor het bedrijfsleven aanhaalt, vindt er een verruiming in de rest van Europa plaats. ‘Zelf een land als Duitsland, dat altijd wat star is op het gebied van het fiscaalbeleid, worden de regels voor deelnemingsverstelling verruimd’, aldus Rinnooy Kan. ‘Het effect is dat joint-ventures van Nederlandse ondernemingen zich in Duitsland vestigen, waar een beter klimaat voor houdstermaatschappijen is ontstaan.’

Daarnaast ke volgens Rinnooy Kan vermogensbelas ting, kapitaalsbelasting en overdrachtsbelasting op onroerend goed worden afgeschaft, waardoor een wezenlijke vereenvoudiging van het fiscale stelsel ontstaat. Hij verwacht hiervan een ‘vitaliserende werking voor de Nederlandse economie’. De drie belastingen zijn tezamen goed voor f. 4 miljard, of slechts 2,25 procent van de totale belastingopbrengst.

Voor Pieter Wind van het Economische Bureau van de Internationale Nederlanden Bank (ING Bank) is het vertrek van de HBG naar een ‘belastinghaven’ een teken aan de wand dat het slecht gaat in de bouwnijverheid. Dat onderbouwt hij in de gisteren verschenen INGBank-analyse naar de vooruitzichten van de verschillende bedrijfstaken.

‘Ik ben somber gestemd over de toekomst van de totale bouwnijverheid’, stelt Wind.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel