nieuws

Uitbreiding van haven Rotterdam afhankelijk van sociaal beleid

bouwbreed

Onder het ruim f. 30 miljard kostende uitbreidingsplan voor de Rotterdamse haven tikt een tijdbom. Die waarschuwing komt van de Rotterdamse havenwerkgevers. Ongeveer tweederde van de kosten (f. 20 a f. 25 miljard) van de uitbreiding en de modernisering van de haven, zoals neergelegd in het Havenplan 2010, zijn voor rekening van de havenbedrijven.

De werkgevers zijn met de vakbonden stevig op weg om een tot in de volgende eeuw lopend ouderenbeleid op poten te zetten, waardoor het overcompleet aan havenwerkers kan worden opgelost. Dat wordt gecombineerd met de instroom van jongeren en de scholing voor havenwerkers.

De kosten daarvan, f. 600 miljoen, ke voor twee-derde worden gedekt door sociale partners.

Voor de resterende f. 200 miljoen wordt financiering gezocht bij Sociale Zaken en mogelijk de gemeente Rotterdam.

Laten die het afweten dan zal de bereidheid bij werkgevers tot investeren in havenuitbreiding sterk afnemen.

Reageer op dit artikel