nieuws

Surseance van betaling Aan Acec Nederland Verkoop …

bouwbreed Premium

Surseance van betaling Aan Acec Nederland Verkoop BV, o.a. industriele installatie- en montagebedrijven voor elektrotechnische produkten e.d., Hoofdstraat 165, 7311 AW Apeldoorn is op 25 oktober voorlopige surseance van betaling verleend. Tot bewindvoerder is benoemd mr. H.C. Brandsma, Postbus 10044, 7301 GA Apeldoorn.

Uitgesproken:

Aannemingsmaatschappij Maurits BV, o.a. exploitatie van en handel in onroerende goederen (excl. woningbouwvereniging e.d.), Spoorstraat 115, 6161 AB Geleen. Cur. mr. W.J. Dols, Rijksweg Z 115, 6161 BH Geleen. 28 oktober.

Hado Interieurbouw BV, o.a. aannemersbedrijf van timmerwerken, Sportlaan 6, 8181 BE Heerde. Cur. mr. P.T.M. van Diepen, Postbus 793, 7301 BA Apeldoorn. 28 oktober.

Opgeheven H.P.F. Arndts (wijlen), dakdekkersbedrijf, Grasbroekerweg 65, 6412 BC Heerlen. 28 oktober. Wegens gebrek aan baten.

(Opgave: Graydon)

Reageer op dit artikel