nieuws

Subsidie voor energiebesparing gebouwen weer vergroot

bouwbreed

Minister Andriessen van EZ zal f. 10 miljoen extra uit trekken voor energiebesparing in bestaande gebouwen. Het EZbudget voor de Subsidieregeling Energiebesparing in Bestaande Gebouwen komt daarmee op f. 75 miljoen. Verwacht wordt dat de Energiedistributiebedrijven het subsidiebedrag eveneens met f. 10 miljoen zullen verhogen. Het totale budget komt daarmee op f. 150 miljoen. Op basis van de subsidieregeling kan subsidie worden aangevraagd voorisolatie, warmteterugwinning, rendementsverbetering vanverwarmingstoestellen, automatische meet- en regelapparatuur, beperking van ventilatieverliezen en vervanging van luchtbehandelingsapparatuur.

Het totale bedrag dat men aan subsidie kan ontvangen bedraagt maximaal 40 procent van de kosten. De regeling wordt uitgevoerd door deEnergiedistributiebedrijven en door Senter te Zwolle. De belangstelling voor de subsidieregeling is in de loop van dit jaarsterk toegenomen. In augustus werd het EZ-budget al met f. 15 miljoen verhoogd tot f. 65 miljoen.

Reageer op dit artikel