nieuws

Subsidie van loonkosten bij herplaatsing arbeidsongeschikte

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Wallage van sociale zaken heeft de Tweede Kamer in een mondeling overleg toegezegd door het verstrekken van loonkostensubsidies tegemoet te willen komen aan een aantal bezwaren die zijn ontstaan door toepassing van het nieuwe schattingsbesluit arbeidsongeschikten.

Vorige maand was leden van de vaste kamercommissie van sociale zaken gebleken dat het nieuwe schattingsbesluit in veel gevallen tot aanzienlijke lagere arbeidsongeschiktheidspercentages en -uitkeringen leidt dan voorheen het geval was.

Wallage zegde nu toe met een regeling voor loonkostensubsidies te komen voor werkgevers die hun (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer een baan aanbieden die aanzienlijk lager beloond wordt dan het niveau waarop de hij eerder werkte. Nadere details over de door Wallage aangekondigde regeling zullen de Kamer binnenkort per brief bereiken.

Reageer op dit artikel