nieuws

Structuurfondsen onderwerp bij EG-Beraad voor de bouw

bouwbreed

Het EG-Beraad voor de Bouw heeft een informatieve bijeenkomst georganiseerd over twee Europese structuurfondsen, die van grote invloed zullen zijn op de bouwnijverheid.

Het gaat om het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds.

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdagmorgen 24 november in Den Haag onder voorzitterschap van prof.dr.ir. R.A.F. Smook van de Technische Universiteit Delft.

Mevr.dr. W. Bruinsma van het ministerie van EZ zal het belang van de genoemde structuurfondsen toelichten. De heer J.P.M. Soeck van het Europees Stimuleringsfondsprogramma voor Zuid-Limburg zal de betekenis van de fondsen op provinciaal niveau aangeven.

Belangstellenden voor deze ochtendsessie ke zich aanmelden bij het EG-Beraad voor de Bouw in Den Haag, tel.

070-3282235.

Reageer op dit artikel