nieuws

Semi-permanente bouw voor asielzoekers

bouwbreed

Het plan van de Nationale Woningraad om ten behoeve van asielzoekers semi-permanente woningen te bouwen is goed ontvangen. Een inventarisatie onder ledencorporaties leverde ruim zestig woningbouwverenigingen op, die denken op korte termijn een aantal wisselwoningen te ke bouwen.

De zestig corporaties lijken in staat om binnen acht tot twaalf weken ongeveer 1400 van deze semi-permanente woningen te bouwen voor in totaal 4000 asielzoekers.

De semi-permanente woningen zijn vergelijkbaar met wisselwoningen, die in ons land al regelmatig gebruikt worden om bewoners bij stadsvernieuwing of andere renovatie tijdelijk onder te brengen. Woontechnisch blijken deze wisselwoningen van goede kwaliteit.

Er wordt gestreefd naar de bouw op kleine locaties, waar niet meer dan twintig van dergelijke woningen ke staan. Ze zouden in de buurt van een centrum of gunstig ten opzichte van noodzakelijke voorzieningen moeten komen.

Er zijn volgens de NWR in principe geen belemmeringen in de sfeer van de ruimtelijke ordening omdat de bebouwing een tijdelijk karakter van maximaal vijf jaar kan hebben.

De financiering lijkt ook haalbaar binnen de bestaande Regeling Opvang Asielzoekers.

De zestig corporaties, die hebben laten weten voor dit plan in te zijn, zijn over heel Nederland verspreid.

Reageer op dit artikel