nieuws

RWS heeft problemen met prestatiebestek

bouwbreed

Er is nog een lange weg te gaan voordat Rijkswaterstaat zal ke gaan werken met prestatiebestekken. Volgens Directeur-Generaal ir. G. Blom van RWS blijkt uit proeven met dergelijke bestekken dat er nog ‘zeer veel haken en ogen’ aan kleven.

De prestatiebestekken kwamen aan de orde in een mondeling overleg over de begroting van Verkeer en Waterstaat, dat de Tweede Kamer voerde met minister Maij-Weggen en haar ambtenaren.

Het overleg ging onder andere over het ontbreken van een goedkeurende accountantsverklaring voor de uitgaven van het Rijkswegenfonds in 1992.

De Kamer had grote moeite met het feit dat, na vele jaren van discussie over de rechtmatigheid van de uitgavend, het probleem nog steeds speelt.

CDA-woordvoerder Reitsma vroeg van de minister de garantie dat de rechtmatigheid van de uitgaven in 1993 en 1994 wel vast komt te staan.

‘Het investeringsniveau in de infrastructuur gaat de komende tijd fors omhoog. In die situatie moet de burger de zekerheid hebben dat zijn gulden rechtmatig besteed wordt.’

Minister Maij-Weggen en DG Blom benadrukten op hun beurt dat het hier slechts om een relatief klein deel van de totale uitgaven van het Rijkswegenfonds gaat, circa 5% tot 10% van de f. 1,5 miljard. De rest van de begroting van V en W heeft wel een goedkeurende verklaring ontvangen. Maij wees er in dit verband op dat dat bij haar aantreden wel anders was.

Blom legde de Kamer bovendien uit dat het probleem vooral wordt veroorzaakt door de aard van het werk. Het toezichthoudend personeel van RWS moet op een po veel dingen tegelijkertijd in de gaten houden, en zit bovendien met het probleem dat een controle meestal niet meer kan worden uitgevoerd als het werk al is gedaan. ‘Als je breuksteen in het water stort, zakt de helft weg in het zand.

Dan kun je achteraf dus niet meer controleren of er de juiste hoeveelheid in is gegaan.”

Oplossingen

Er zijn twee mogelijke oplossingen. De eerste is dat RWS meer mensen in dienst neemt voor het uitvoeren van de rechtmatigheidscontroles. Probleem is echter dat dit ‘honderden mensen extra’ vergt, en de vraag is of de investering die hiermee is gemoeid wel opweegt tegen de opbrengst.

Want, zo stelden Maij en Blom, het feit dat de rechtmatigheid van de uitgaven niet vast staat wil nog niet automatisch zeggen dat de gelden onrechtmatig zijn uitgegeven.

Een andere oplossing kan mogelijk worden gevonden door aanpassing van de contractvorm. Door de standaard-bestekken zo te wijzigen dat het aantal verrekenbare eenheden kan worden teruggedrongen kan de moeilijke controleer baarheid ervan ke afnemen.

Probleem is echter dat het probleem alleen bij RWS speelt.

Andere overheden en instanties die met de bestekken werken hebben geen problemen met de rechtmatigheid, aldus Blom.

Prestatiebestekken zullen volgens hem ook geen soelaas ke bieden, zeker niet op de korte termijn. ‘Proeven die we met prestatiebestekken hebben genomen wijzen uit dat het een zaak wordt van de lange adem. Er zitten nog zeer veel haken en ogen aan de prestatiebestekken.’

De Kamer nam geen genoegen met de uitleg van Maij en haar ambtenaren. De woordvoerders van CDA, PvdA en VVD verzochten de minister in overleg te treden met de Algemene Rekenkamer, om tot een adequate oplossing te komen voor de problemen. Dat zegde Maij toe. Op 1 februari 1994 zal de Tweede Kamer over de uitkomsten van dit overleg worden geinformeerd.

Reageer op dit artikel