nieuws

ROZ niet blij met bekend worden akkoord brutering

bouwbreed

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is verbaasd over het feit dat staatssecretaris Heerma de resultaten van de onderhandelingen met de sociale verhuurders over de brutering wereldkundig heeft gemaakt.

Volgens ir. P.A.R. Vismans, directeur ROZ, is het wat eigenaardig om direct al een persconferentie te beleggen over een principe-overeenkomst met de koepels van woningcorporaties Nationale Woningraad, NCIV en Platform Gemeentelijk Woningbedrijf en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, terwijl het nog allerminst zeker is of de sociale verhuurders zelf wel tevreden zullen zijn met het bereikte resultaat. ‘Het is nog een hele operatie, voordat begonnen kan worden met de brutering.’

‘Bovendien’, aldus Vismans, ‘zijn wij nog namens de particuliere verhuurders in onderhandeling met het rijk over de brutering. Nu weet ik dat het in verhouding maar om een gering aantal woningen gaat (circa 70000, EH) maar het is toch verbazingwekkend dat Heerma ons nu met concrete resultaten confronteert terwijl we zelf pas halverwege de onderhandelingen zijn.’

Tenslotte wijst hij erop dat Heerma het ten onrechte heeft laten voorkomen alsof er na de brutering sprake kan zijn van lagere huurstijgingen dan zon der brutering. ‘De suggestie wordt gewekt dat de huren substantieel lager zullen komen te liggen, maar dat is natuurlijk niet zo. Er is nog steeds een huursombenadering, en de maximale huurstijging is vastgesteld op 7,5%.

Als sociale verhuurders zelf verantwoordelijk worden voor de exploitatie van hun bezit, dan zullen zij maximale winst uit de huren proberen te halen.

Ik geloof er niets van dat de gemiddelde stijging dan op 3,7 tot 3,8% uit zal komen.”

Tweede Kamer

De fracties van CDA, PvdA, VVD en D66 hebben in ieder geval wel positief gereageerd op het bereikte onderhandelingsresultaat. Het CDA heeft ‘met voldoening kennis genomen’ van de overeenkomst en hoopt op voldoende steun bij de corporaties.

De PvdA-er De Jong is eveneens tevreden. Hij spreekt van ‘een evenwichtige overeenkomst’, maar wijst er wel op dat er nog nader overleg moet worden gevoerd om de huurverhoging voor 1994 ‘binnen de perken te krijgen’.

VVD-woordvoerder De Korte wijst erop dat de VVD al jaren een groot voorstander is van de brutering. ‘Onze laatste tegenbegroting bevatte zelfs een bruteringsvoorstel.’ Hij vindt het verder ‘een goede zaak’ dat er haast is gemaakt met de onderhandelingen.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel