nieuws

Rioolonderzoek met computer

bouwbreed Premium

De computer wordt straks het hulpmiddel bij het beheer van de duizenden kilometers rioleringsbuis in Nederland. Gemeenten zijn namelijk verplicht een rioleringsplan te hebben en gebruiken daarvoor veelal geografische informatiesystemen. Op basis daarvan ke ze straks precies bepalen welk deel van het rioolstelsel op welk tijdstip vervangen moet worden. Bovendien verplicht de Wet Milieubeheer gemeenten om de milieuschade terug te dringen, die ontstaat als bij hevige regenval het vervuilde rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd.

Berekeningen met de computer ke exact aangeven hoe de zogeheten overstorten in aantal ke worden beperkt en wat de doorsnede van de nieuw aan te leggen rioolbuis moet zijn.

Een van de grootste inspectiebeurten tot nu toe in het noorden van het land wordt momenteel in Leeuwarden door Heidemij Advies in Assen en het dochterbedrijf Inspectrum te Utrecht uitgevoerd.

De gegevens van alle 10000 rioolputten en de 400 kilometer rioolbuizen in de Friese hoofdstad worden met behulp van camera en video vastgelegd. De informatie wordt vervolgens in het beheerssysteem RIOB van Heidemij Advies ingevoerd en kan met een speciale module aan de Grootschalige Basiskaart Nederland worden gekoppeld.

Reageer op dit artikel