nieuws

‘Raad voor strategisch industriebeleid nodig’

bouwbreed Premium

Een Raad voor Strategisch Industriebeleid. Dat is wat er volgens prof. dr. W. Dekker, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Philips, moet komen. Deze raad met topmensen uit bedrijfsleven, wetenschap en de ambtelijke wereld moet concrete beleidslijnen ontwikkelen om de industriele basis te versterken.

Wisse Dekker kwam gisteren op een bijeenkomst van de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs (ONRI) in Den Haag tot deze uitspraken na bestudering van de verkiezingsprogrammas van de diverse partijen. Hij mist de nodige aandacht voor de industrie en signaleert een ‘zorgwekkende zorgeloosheid’.

Nederland kent op dit moment geen industrieel beleid, aldus Wisse Dekker. De steun aan DAF en Fokker kenschetst hij als ‘brandblussen’, terwijl er juist een toekomstgericht beleid nodig is.

De afgelopen tien jaar is de industriele basis in Nederland en Europa aanzienlijk verzwakt.

Nederland en Europa zijn bovendien zwak in hoogwaardige industrieen met grote groeimogelijkheden. Ook baart het Dekker zorgen dat de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in de Nederlandse industrie afnemen. Volgens hem is de Nederlandse regering nog wel warm te krijgen voor algemeen industriebeleid, maar is die alleen in noodgevallen bereid tot specifieke steun, die gericht is op bepaalde sectoren. De Nederlandse overheid zou echter de partner moeten worden van juist de meest belovende sectoren. Er moeten gezamenlijke doelstellingen geformuleerd die binnen een bepaalde tijd bereikt moeten worden, te vergelijken met ruimtevaartpoen. In Nederland zouden een high tech Betuwelijn of een navigatiesysteem voor autos geschikte poen ke zijn. Volgens Wisse Dekker moet Nederland niet wachten tot de EG komt met een Europees industriebeleid.

WIR

Uit een NIPO-enquete die op de ONRI-bijeenkomst werd gepresenteerd bleek dat een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven (waaronder de bouw: 64%) vindt dat de Wet Investeringsregeling (WIR) of een vergelijkbare regeling die investeringen stimuleert, weer ingevoerd moet worden. Op de vraag of Nederland dienstverlening en handel tot speerpunt van het stimuleringsbeleid moet maken reageerde de bouw (met 62%) postief.

Slechts 32% van de bouwbedrijven zei te vinden dat de industriele sector gestimuleerd dient te worden.

Reageer op dit artikel