nieuws

Overzicht van hedendaagse architectuur Scandinavie

bouwbreed Premium

Voor het eerst heeft de Noorse architectuurhistoricus Christian Norberg-Schulz getracht de hedendaagse architectuur uit Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen onder een noemer van Scandinavische bouwkunst bijeen te brengen. Dat vormt een aantrekkelijk idee, maar heeft bij 180 bladzijden wel het nadeel van minder dan vijftig bladzijden per land.

De internationaal veel aanzien genietende auteur heeft het boek een royale inleiding gegeven. Daarin wordt vluchtig een noordelijk regionalisme beschreven dat meer onderscheiden landelijke verschillen aan de dag legt dan duidelijke overeenkomsten. De landschappelijke verschillen geven daar alle aanleiding toe: het open golvende Deense landschap, het Finse relatief vlakke landschap met uitgestrekte bebossing en het gebied van de ‘duizend meren’, het Noorse fjordenlandschap en Zweden dat gekarakteriseerd wordt door verschillende landschapstypen. In het bestek van veertig paginas voor deze inleiding met relatief veel ruimte voot illustraties, is het moeilijk een overzicht te geven van recentere architectuurontwikkelingen, zoals die in de vier landen hebben geleid tot de hedendaagse architectuurproduktie.

Het blijft daarmee een wat grof overzicht waarin alleen hoofdlijnen worden aangegeven.

Per land volgen daarna geselecteerde poen, die in twee tot zes paginas worden gedocumenteerd. De beschrijvingen zijn beknopt, maar geven toch een vaak representatief beeld van hetgeen de ontwerpers hebben nagestreefd. Als kunsthistoricus glijdt de auteur af en toe uit bij het beschrijven van de toegepaste bouwtechniek, maar dat doet weinig af van de waarde als overzicht.

Zoals bij dit soort boeken met geselecteerde voorbeelden gebruikelijk is, kan men over de uitgekozen werken van mening verschillen. Globaal zijn werken gekozen uit de jaren zeventig en tachtig, met een accent op het laatste decennium. Het nieuwste werk, van zeg maar de jaren negentig, ontbreekt omdat de oorspronkelijke uitgave van het boek reeds in 1990 in Italie is verschenen. Ook het bekende museum in Holstebro onderging inmiddels een verdubbeling van het vloeroppervlak bij uitvoering van de tweede bouwfase, die nog niet in het boek is opgenomen. Omdat alle vier de Scandinavische landen niet alleen onderling verschillen, maar ook per land zeer sterk uiteenlopende architectuur hebben voortgebracht, vormt het boek een veelzijdig overzicht. Het was een interessante gedachte de hedendaagse architectuur in de al even genoemde inleiding te relateren aan zeg maar de architectuurgeschiedenis van de laatste honderd jaar. Maar heldere ontwikkelingslijnen ontbreken in feite toch. Wel wordt opnieuw de belangrijke plaats van Finland in de architectuur van Scandinavie duidelijk, terwijl de Deense bouwkunst een redelijk consistent beeld geeft van een hoog percentage architectonische kwaliteit die ook binnen de totale bouwproduktie van het land volgens de auteur redelijk hoog ligt. De verwantschap met materialen en constructies in ons land is bekend en maakt het land voor de Nederlandse architectuurtoerist interessant, afgezien van de goede bereikbaarheid.

Het boek is aantrekkelijk vorm gegeven, werd goed uitgevoerd met een deel van de belangrijkste fotos in kleur gereproduceerd.

WVH Christian Norberg-Schulz: ‘Skandinavische Architektur – Neue Tendenzen im Bauen der Gegenwart’. Uitgeverij Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1993. Formaat: 22 x 24 cm, 184 blz. ISBN: 3 421 03038 3. Prijs: (ingenaaid) DM80.

Reageer op dit artikel