nieuws

‘Opleidingstaak niet afschuiven op collectief’

bouwbreed Premium

Individuele aannemers moeten hun verantwoordelijkheid blijven nemen om leerplaatsen aan jonge vaklieden beschikbaar te stellen. Nu de conjunctuur een beetje tegenzit dreigt die verantwoordelijkheid namelijk opnieuw te worden afgeschoven op het collectief. Dat kan leegloop beteken.

Aldus directeur mevrouw S.M. Dekker van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouw gisteren in Friesland.

Het samenwerkingsverband praktijkopleiding bouw/regio Friesland vierde hier zijn tienjarig bestaan.

De inmiddels 55 samenwerkingsverbanden in het land zijn allemaal zon tien jaar geleden opgericht om de aanwas veilig te stellen. In de voorgaande periode was namelijk gebleken dat een tegenvallende conjunctuur tot gevolg heeft dat het aantal leerlingen in de bedrijven fors afnam. Bij het aantrekken van de conjunctuur waren hierdoor onvoldoende vaklieden voorhanden om de stijgende bouwproduktie aan te ke.

Om de vakopleiding minder conjunctuurgevoelig te maken werden daarom de samenwer kingsverbanden opgericht, waarbij een groot aantal aannemers gezamenlijk de vakopleiding verzorgde. Wanneer een bedrijf tijdelijk geen ruimte voor een leerling had, kon de opleiding toch doorgaan omdat de samenwerkingsverbanden over een eigen werkplaats beschikken.

Afgekocht

Tijdens het ontwikkelingsproces en de hoeveelheid werk die het samenwerkingsverband verzette voor de aangesloten lidbedrijven ging men er gemakshalve vanuit dat men zich niet meer druk hoefde te maken over zaken als vakopleiding en scholing, aldus Dekker. ‘Heel negatief gezegd, men heeft de oorspronkelijke individuele opleidingsverantwoordelijkheid afgekocht. Nu de conjunctuur een beetje tegenzit dreigt er voor de samenwerkinsverbanden een fors spanningsveld te ontstaan, door de steeds sterkere terughoudendheid van de bedrijven met het ter beschikking stellen van leer- en leerlingbouwplaatsen. Gaan wij op deze manier door, dan blijkt de vakopleiding nog net zo conjunctuurgevoelig als tien jaar geleden.’

Dekker accentueerde daarom dat de aannemers hun individuele taak moeten blijven uitvoeren om de toekomstige groep instromers te waarborgen.

Reageer op dit artikel