nieuws

Oekraine is nog geen markt voor bouwexport

bouwbreed

De Oekraine is nog niet gereed voor een individuele benadering door Nederlandse bedrijven. De slechte staat van fabrieken, bouwmaterialen en -producten en de demotivatie van het management veroorzaakt grote financiele risico’s. Een collectieve aanpak kan daarentegen wel succes opleveren. Temeer omdat het landsbestuur dergelijke initiatieven zegt te zullen steunen.

De stichting Bouwresearch meldt in het rapport ‘Bouworientatie Oekraine dat de bouwnijverheid in deze voormalige Sovjetrepubliek zo’n 1,5 miljoen werknemers telt, verdeeld over zeven staatsaannemers. In het land bestaat een grote behoefte aan huisvesting, infrastructuur en milieumaatregelen. Er blijkt een opvallende belangstelling te bestaan voor Nederlandse kennis van zaken. Daarbij slui ten de opvattingen die in de Oekraine over bouwen, bouwbeheer en bouworganisatie goed aan op de Nederlandse methoden.

De benodigde veranderingen moeten vooral van enkele jonge vice-ministers komen. Krijgen die de kans hun plannen in het landsbestuur in te brengen dan zal dat de bouw aanzienlijk ten goede komen. Hun aandacht gaat onder meer uit naar het doorvoeren van forse energiebesparingen. Energie is de enige grondstof die het land niet bezit. Rusland levert aardgas tegen wereldmarktprijs en veroorzaakt daarmee de slechte financiele situatie van de Oekraine. Het land vraagt internationale financiele steun. Naar verwacht zullen investeringen in de leiding van bedrijven meer effect sorteren.

Het Programma Uitzending Managers kan hier goede diensten bewijzen. Een Oekrains/Nederlandse werkgroep zal een analyse maken van de bouwsector in de voormalige Sovjetrepubliek.

Nadere inlichtingen verstrekt de SBR via 010-4117276.

Reageer op dit artikel