nieuws

NVOB gaat markt op met garantieregeling

bouwbreed

Het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) zal op 1 januari 1995 komen met een eigen bouwgarantie voor de categorie bouwwerken, die valt buiten de garantieregeling van het GIW. Het gaat daarbij overwegend om verbouw, onderhoud, reparatie, kleine nieuwbouwwerken en -op beperkte schaal- woningnieuwbouw. De NVOB-regeling garandeert afbouw in geval van insolventie of in gebreke blijven de (NVOB-)aannemer.

Voorzitter ing. J. Bras van het NVOB-gewest Noord-Brabant gaf op het jaarcongres in Kaatsheuvel de randvoorwaarden van de op handen zijnde garantieregeling aan.

Die behelzen in de eerste plaats een afbouwgarantie in geval van insolventie van de aannemer door een andere NVOB-aannemer tot een maximum van f. 50000 boven de oorspronkelijke bouwsom.

Verder is er een herstel-garantie, voortvloeiend uit klachten die binnen zes maanden na oplevering zijn gemeld en die door een deskundig bemiddelaar als gegrond zijn aangemerkt tot een maximum van f. 50000.

Verzekeren

Bovendien komt er een structurele garantie met betrekking tot klachten over de constructie die door de bemiddelaar als gegrond zijn aangemerkt en binnen twaalf maanden na oplevering zijn gemeld tot een maximum van f. 50000.

Een andere randvoorwaarde is instellen van een eigen risico van de opdrachtgever van f. 250, terug te betalen bij in het gelijk stellen. Tenslotte voorziet de regeling in een bo vengrens van f. 250000 (bouwsom).

Volgens Bras zal voor uitvoering van de garantieregeling, waarvan hij zich een warm voorstander toonde, uiteraard dekking gezocht moeten worden bij een verzekeraar. Hij beklemtoonde dat de door de NVOB-leden op te brengen premie binnen redelijke marges moet blijven.

Bras stelde vast dat de bouwgarantie een sterk, positief onderscheidend kenmerk wordt van NVOB-leden ten opzichte van niet-NVOB aannemers.

‘De regeling leidt, bij een goede uitvoering, tot een verbetering van het imago van de NVOB-aannemer en zal voor de opdrachtgever een argument zijn om nog meer dan voorheen voor een NVOB-aannemer te kiezen’, meende hij.

De bouwgarantie is volgens hem een hulpmiddel om de concurrentiepositie van de NVOB-leden te versterken.

‘De regeling speelt in op de marktvraag naar kwaliteit en biedt formele ondersteuning aan het verlangen bij de opdrachtgever naar betrouw baarheid en zekerheid’, concludeerde hij.

Sterkere positie

De garantieregeling past naar zijn mening volledig in het streven om te komen tot een positie-versterking van het NVOB: ‘Kwaliteitseisen zullen duidelijk worden gesteld en worden gebonden aan lidmaatschapscriteria. De eerste stap daarbij is verscherping van de lidmaatschapscriteria en de tweede stap toetsing van de haalbaarheid van een erkenningsregeling.’

Het NVOB heeft eerder al vastgesteld te verwachten dat circa tachtig procent van de aangesloten bedrijven aan die strengere criteria zal ke voldoen.

De vorige week aangekondigde samenwerking tussen NVOB en NVB staat niet op zich. Bras kondigde namelijk aan dat een verkennend onderzoek zal plaatsvinden naar (meer) samenwerking met andere aannemers-organisaties en onderaannemers-organisaties.

Reageer op dit artikel