nieuws

Nieuwegein teleurgesteld in verbod kantorenbouw

bouwbreed Premium

De gemeente Nieuwegein krijgt geen toestemming voor de bouw van 120000m2 kantoorruimte op de locatie Nieuwraven. De Kroon heeft op voordracht van minister Alders en na advies van de Raad van State goedkeuring onthouden aan een deel van het betrokken bestemmingsplan.

Het plan spoort niet met het beleid van de overheid dat arbeidsintensieve bedrijven zoals kantoren moeten worden gevestigd op locaties die goed met het openbaar vervoer bereikbaar zijn.

In het bestemmingsplan wordt wel gesproken over een sneltram, maar verwezenlijking van de aanleg ligt niet in het verschiet, aldus de Kroon. De rijksoverheid is ook niet gevoelig gebleken voor het argument van Nieuwegein en de provincie Utrecht dat er behoefte is aan de geplande kantoorruimte.

De gemeente beschikt volgens haar nog over een behoorlijke ruimte voor kleinere kantoren, terwijl grote kantoren zijn voorzien in de plannen Utrecht City Po en Oudenrijn. Dat de gemeente Nieuwegein al contracten met poonwikkelaars heeft afgesloten, is voor de Kroon geen reden de plannen alsnog goed te keuren.

W. Sluis, wethouder Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening van Nieuwegein, toonde zich bijzonder teleurgesteld over het besluit van de Kroon.

Hij zei dat het bestemmingsplan al is vastgesteld voordat de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening-extra (Vinex) verscheen.

Daarop vooruitlopend heeft Nieuwegein bovendien het aantal geplande parkeerplaatsen bij de kantoren verminderd. De gemeente heeft ook aangeboden voor goede busverbindingen te zorgen zolang er nog geen sneltram naar Nieuwraven rijdt. Die tram kan er volgens Sluis voor het jaar 2005 zijn. De provincie en de gemeenten die deelnemen aan het Regionaal Beraad Utrecht (RBU) steunen de plannen ervoor.

Overleg

Nieuwegein wil opnieuw met Alders praten over de gehanteerde argumenten. De gemeente zal de zaak ook weer aan de orde stellen bij de discussies over de ontwikkeling van het stadsgewest. De nieuwe kantoren zouden werkgelegenheid opleveren voor 3000 mensen.

Of schadeclaims te verwachten zijn van poontwikkelaars die al contracten met de gemeente hebben afgesloten, kon Sluis nog niet zeggen. Volgens hem moeten ze daarvoor niet bij de gemeente zijn, omdat die zich tot het uiterste heeft ingespannen om de plannen door te laten gaan.

De gemeente had al bouwvergunningen verleend, maar die zijn geschorst door de Raad van State.

Reageer op dit artikel