nieuws

Makkumse brug wordt in 1994 gerestaureerd

bouwbreed Premium

De brug en sluis bij Makkum zullen volgend jaar voor zon f. 4 miljoen worden gerestaureerd. De EG draagt f. 1 miljoen bij. De resterende kosten komen voor rekening van opdrachtgever gemeente Wunseradiel/provincie Friesland.

De voorwaarden van de EGsubsidie verplichten de gemeente het werk nog dit jaar aan te besteden. Dat gebeurt op 21 december. In januari zal met de werkzaamheden worden begonnen. De bestekken voor de brug en voor de sluis worden momenteel herschreven en aangepast aan het huidige prijspeil.

Het monumentale 17de eeuwse bouwwerk verkeert in een uitermate slechte staat. De sluisdeuren laten water door, het metselwerk van de landhoofden en de ringmuren moet worden vernieuwd en ook het heiwerk is aan vervanging toe.

De doorvaartbreedte en -lengte van respectievelijk 28 en 7,85 meter blijven gehandhaafd.

Reageer op dit artikel