nieuws

Maastricht gaat zich op studenten richten

bouwbreed Premium

Maastricht verwacht een fors tekort in de huisvesting van studenten. De verwachting is dat eind 1996 10800 studenten een beroep doen op de kamermarkt; een tekort van 500 woonvoorzieningen.

De woningcorporaties zijn bereid om in de periode 19931996 een taakstelling van 340 woningen op zich te nemen door de bouw van 140 studenteneenheden, 50 studenteneenheden via doorstroming van niet-studenten uit studentenwoningen en 150 studenteneenheden via kamergewijze verhuur (50 woningen met gemiddeld drie studenten). Dit blijkt uit de studentennota ‘Meerjarenplan studentenhuisvesting 1993-1996’ waarin wordt onderkend dat het in de nieuwbouwsfeer moeilijk is om eenheden met subsidie te bouwen.

Ook zijn de corporaties bereid om de mogelijkheden in de ongesubsidieerde sektor te onderzoeken. De resterende taakstelling wordt verwacht van het projekt ‘Wonen Boven Winkels’ (70 studentenwoningen), particuliere verhuurders (100 woningen), beleggers (100 woningen), en koopsektor (25 woningen). Bij realisering van dit aantal (635) wordt meteen ingespeeld op het kwalitatief tekort.

Reageer op dit artikel