nieuws

Kraken van daken wordt opnieuw onderzocht

bouwbreed

Het Bouwcentrum onderzoekt kraakverschijnselen in daken van woningen. Daarmee verifieert het centrum een eerder onderzoek dat door Unidek Bouwelementen BV uit Gemert is gedaan.

Wanneer zich namelijk klachten voordoen over kraakverschijnselen in daken dan worden deze al snel geweten aan de dakkelementen, waarmee vandaag de dag veel daken zijn uitgevoerd. Uit onderzoek van Unidek is gebleken, dat de oorzaak vaak elders moet worden gezocht.

Tot dusverre heeft het onderzoek van de Adviesgroep Technologie van Bouwcentrum Advies BV te Maarssen reeds aangetoond, dat een ondeugdelijke onderconstructie een belangrijke oorzaak is van de verschijnselen. Dakelementen dragen hun belasting over op de onderconstructie. Die dient daarvoor de nodige stijfheid en sterkte te hebben. Van essentieel belang daarbij is dat het element in beide richtingen een behoorlijke stijfheid en sterkte moet bezitten. Tevens moet de verankering van de dakvoet deugdelijk zijn, terwijl deze aan een voldoende stijve constructie dient te zijn bevestigd.

Bouwcentrum heeft namelijk tevens vastgesteld dat het hieraan vaak mankeert.

De eisen met betrekking tot een deugdelijke onderconstructie zijn overigens vastgelegd in de geldende verwerkingsvoorschriften alsmede in het KOMO-Attest met Certificaat en zijn toepassingsvoorwaarden. Bij Unidek zijn geen klachten van kraakverschijnselen bekend wanneer aan de voorschriften is voldaan en de onderconstructie voldoet aan de eisen.

Reageer op dit artikel