nieuws

Kamer ontevreden over begroting Infrafonds

bouwbreed

De Tweede Kamer is ontevreden over de eerste begroting voor het Infrastructuurfonds. De begroting is rommelig, niet inzichtelijk, en daardoor erg moeilijk te begrijpen. Bovendien staan er posten op die er niet op thuishoren, aldus de Kamer in een overleg met minister MaijWeggen.

De PvdA-er Van der Vaart noemde de toelichting bij de begroting zelfs misleidend. De Kamer had in een amendement aangedrongen op verhoging van de uitgaven voor infrastructuur met f. 80 miljoen.

Daarvan blijkt f. 30 miljoen aan andere doeleinden te zijn besteed. De overgebleven f. 50 miljoen zijn vervolgens net zo hard weer wegbezuinigd als dat ze op de begroting zijn gezet.

Desondanks blijft de Miljoenennota spreken van een extra stimulans voor de infrastructuur van f. 50 miljoen. Op de begroting voor het Infrafonds komt de bezuiniging zelfs helemaal niet ter sprake.

‘Misleidend’, aldus een woedende Van der Vaart.

Reitsma (CDA) ondersteunde zijn betoog. ‘Het ministerie van Verkeer en Waterstaat moet duidelijk maken waarop wordt bezuinigd, zodat de Kamer helder ziet wat er gebeurt.’

Maij bekende schuld: ‘Misschien is er ongewild een verkeerde indruk ontstaan’. Zij zegde toe de Kamer schriftelijk nog eens te zullen informeren, voordat aanstaande maandag het afsluitende debat over de begroting van V en W wordt gehouden.

Het is niet te verwachten dat voor die tijd ook de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor het Infrastructuurfonds er zal zijn. Jorritsma (VVD) wees in het overleg op de dreigende vertraging. Die kan verstrekkende gevolgen hebben, namelijk dat het Infrafonds niet per 1 januari 1994 in werking kan treden. Bovendien ke er zonder AMvB geen verplichtingen voor nieuwe infrastructurele werken worden aangegaan.

Maij-Weggen wees er echter op dat het stuk nog steeds bij de Raad van State ligt. ‘Dit heb ik niet in mijn macht.’ Wel zei de minister te verwachten dat de Raad nog deze maand zijn advies zal geven. Daarna kan de AMvB naar de Kamer.

En dat is vroeg genoeg, aldus Maij.

Reageer op dit artikel