nieuws

Irak praat met Indiase bouw over afbetalen schulden

bouwbreed Premium

Een Iraakse regeringsdelegatie en vertegenwoordigers van de Indiase regering overleggen over de rekening van f. 922 miljoen die Baghdad nog heeft openstaan bij enkele Indiase bouwbedrijven. Irak heeft verder nog zo’n f. 300 miljoen aan onbetaalde rekeningen bij diverse Indiase exportbedrijven.

De ‘Overzeese Bouw Raad’ van India zal binnenkort afgevaardigden naar Baghdad sturen om de details van de betalingen te bespreken. De schuld werd in 1983 vastgesteld en betreft een eerder overeengekomen terugbetalingsregeling.

Ook Rusland zou met Irak overleg voeren over het voldoen van openstaande rekeningen. Volgens Baghdad maakten de vertegenwoordigers van de regering in Moskou bij die gelegenheden kenbaar dat men verder wil praten over het herstellen van de wederzijdse economische betrekkingen.

Volgens Moskou is van herstel evenwel pas dan sprake wanneer de VN de sancties tegen Irak opheffen.

Sancties

Turkije voert naar verluidt veel verdergaande besprekingen met Baghdad. De regering in Ankara heeft in het verlengde daarvan de VN gevraagd de sancties op te heffen. Ook de Franse oliemaatschappij Total heeft laten weten mogelijk nog voor het opheffen van de handelsbeperkingen een contract met Baghdad te ondertekenen inzake het ontwikkelen van de oliebronnen in de velden van Nahr Umar.

De werken zouden dan direct na het opheffen van de sancties ke beginnen. De eveneens Franse oliemaatschappij Elf overlegt met Baghdad over het ontwikkelen van het Majnoun-veld en de velden van West Qurna en Halfaya.

Reageer op dit artikel