nieuws

Integrale kwaliteitszorg begint met goede visie

bouwbreed Premium

De basis voor integrale, aansluitende, kwaliteitszorg in de bouw is een gemeenschappelijke, eenduidige visie op het proces van het tot stand komen van een bouwwerk. Door het ontbreken van dergelijke visie bij de bouwpartners sluit de taakverdeling niet aan en schort het aan integrale procesbeheersing.

Maar er is hoop.

De algemeen geldende beschrijving van het bouwproces in de vorm van beslisdocumenten per bouwfase zoals ontwikkeld door Stichting Bouwresearch (SBR) en TNO Bouw biedt die visie wel. In samenspraak met VGBouw en BNA is een zodanige beschrijving van het bouwproces gemaakt dat produkten en diensten die bij het tot stand komen van een bouwpo noodzakelijk zijn, goed op elkaar ke worden afgestemd. De resultaten zijn vervat in het SBR/TNO rapport ‘Kaderstudie Kwaliteitszorg’. Het rapport wordt vandaag door drs. C.M.I. Richter, directeur research SBR, aan de bedrijfstak aan geboden.

De zogenoemde kaderstudie is uitgevoerd in opdracht van TNO Bouw en SBR. TNO Bouw liet de studie doen vanwege de interesse voor algemene bouwprocesbeschrijvingen in verband met haar taak als licentiehouder en beheerder van het Model Kwaliteitssysteem Bouw (MKS-Bouw). Dit van oorsprong Noorse model werd in eerste instantie ontwikkeld als branchemodel voor het uitvoerend bouwbedrijf. Maar het model wordt inmiddels ook voor de kwaliteitszorg op bedrijfs- en brancheoverschrijdend niveau van waarde geacht.

Basis

De opstellers van het rapport verwachten dat de studieresultaten de basis ke vormen voor de verdere ontwikkeling van integrale kwaliteitszorg in de bouw en ook voor de programmering van het onderzoek op dat gebied.

Het rapport bevat geen kant en klaar instrument. Wel biedt het een model voor een algemeen geldige beschrijving van het bouwproces in de vorm van beslisdocumenten. Organisaties en bedrijven hebben hiermee de uitgangspunten voor de ontwikkeling van eigen instrumenten in handen. Doordat de instrumenten gebaseerd zullen zijn op een gemeenschappelijke visie zullen deze goed op elkaar ke aansluiten. Hierdoor ontstaat ook aansluiting met bijvoorbeeld het MKS-model, het door BNA ontwikkelde MKA-systeem en het door de ONRI te ontwikkelen branchemodel voor de raadgevend ingenieurs.

Zorg

Een eenduidige, algemeen geldige beschrijving van het bouwproces is op zowel po- als op bedrijfs- en brancheniveau van belang. Het uiteindelijk doel van kwaliteitszorg in de bouw is dat een initiatiefnemer de kwaliteit krijgt geleverd, die overeenkomt met zijn of haar eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden.

Met bedrijfsgebonden pokwaliteitsplannen ke de individuele bouwpartners zorgen voor een goede beheersing van de eigen dienstverlening of het eigen bedrijfsproces. Om kwaliteit te leveren moeten de bouwpartners hun diensten goed op elkaar afstemmen.

Dat kan via een integraal pokwaliteitsplan. Belangrijkste voorwaarde voor goede afstemming is een eenduidige perceptie van het bouwproces bij alle betrokken partners.

Het ontwikkelde model vormt een goede basis voor integrale, aansluitende kwaliteitszorg en bevordert een betere afstemming van taken en verantwoordelijkheden van de procespartners.

Het in het rapport beschreven model zal de basis vormen van een vervolgstudie. Daarin zal een opzet van een integraal projectkwaliteitsplan, gericht op het tot stand komen van een bouwpo, worden uitgewerkt. In deze vervolgstudie zullen de verantwoordelijkheden van de procespartners nader worden gedefinieerd.

Reageer op dit artikel