nieuws

Heerma brengt werkbezoek aan Denemarken

bouwbreed Premium

Staatssecretaris drs. E. Heerma(volkshuisvesting) zal op 22 en 23 november een werkbezoek brengen aan Denemarken. Hij zal tijdens dit bezoek eenontmoeting hebben met zijn Deense collega, minister Fleming Kofod-Svendsen.

Daarbij zal ondermeer van gedachten worden gewisseld over het volkshuisvestingsbeleid in Denemarken met als kernthemas decentralisatie, energiezuinig/milieuvriendelijk bouwen, ouderenhuisvesting, huisvesting gehandicaptenen de implementatie van EEG-richtlijnen.

Heerma zal voorts een bezoek brengen aan de Nationale Federatie vanVolkshuisvesting en daar ondermeer spreken over de relatie huurders-verhuurders en decentralisatie.

De bewindsman zal voorts een ontmoeting hebben met de Vereniging vanHuiseigenaren in Kopenhagen en de Nationale Organisatie van Huurders, waarbijde relatie huurdersverhuurders onder de loep zal worden genomen. Hij zal voorts enkele poen van ouderenhuisvesting in Birkerod bezoeken.

Reageer op dit artikel