nieuws

Haaglanden wil verhoging huur- en koopprijsgrens

bouwbreed

Het Stadsgewest Haaglanden blijft van mening dat een verhoging van de huurprijs- en koopprijsgrenzen noodzakelijk is om de doorstroming binnen het gewest niet in gevaar te brengen. Het gewest vraagt de provincie Zuid-Holland dan ook goedkeuring om deze grenzen naar een hoger bedrag te tillen dan de huidige Huisvestingswet toestaat.

Al in een eerder stadium liet Haaglanden weten niet gelukkig te zijn met de huur- en koopprijsgrens die in de Volkshuisvestingswet is vastgesteld.

Die bepaalt dat voor huizen met een huur van maximaal f. 913 en koopprijzen tot f. 152000 een huisvestingsvergunning noodzakelijk is.

Daarboven staat het volgens deze wet iedereen vrij om een huis dan wel te huren of te kopen.

Het Stadsgewest wil deze grens voor woningzoekenden van buiten Haaglanden op f. 1100 voor een huurwoning en op f. 300000 voor een koopwoning vaststellen. Dit blijkt uit het ontwerp-Huisvestingsrichtlijn waar de commissie voor de Volkshuisvesting van het stadsgewest zich morgen, donderdag 25 november, over buigt.

Als voornaamste reden voert het stadsgewest aan dat deze verhoging noodzakelijk is om te voorkomen dat ‘te veel mensen van buiten het stads gewest in binnen het stadsgewest vrijkomende huizen gaan wonen en zo de doorstroming belemmeren.’

Dit voornemen, eerder door het stadsgewest in een nota geuit, heeft al tot kamervragen van Versnel-Schmitz van D66 geleid. Zij vroeg aan staatssecretaris Heerma om opheldering over deze situatie. Heerma liet er in zijn antwoorden geen misverstand over bestaan het volstrekt oneens te zijn met de ideeen van Haaglanden. ‘Hantering van hogere distributiegrenzen is in strijd met de wet’, aldus Heerma.

Houtje

Het Stadsgewest Haaglanden kan de verhoging van de huur- en koopprijsgrenzen niet op eigen houtje beslissen. Hiervoor is toestemming van het provinciebestuur noodzakelijk. Hoewel Haaglanden pleit voor het hele stadsgewest wil het gewest in elk geval voor de gemeente Wassenaar, de Beverly Hills van Nederland, een ontheffing van de Volkshuisvestingswet.

Heerma: ‘Mocht bedoeld plan daadwerkelijk ten uitvoering worden gebracht, dan zal ik niet schromen het dagelijks bestuur van het stadsgewest van bezwaren daartegen in kennis stellen.’ Wanneer GS van Zuid Holland het plan steunen en de waarschuwende woorden van Heerma voor kennisgeving aannemen zal, zo zegt een woorvoerder van VROM, een rechter zich over de gang van zaken moeten buigen. ‘Het is nu eenmaal in strijd met de wet’, aldus VROM.

Reageer op dit artikel