nieuws

Goed kwaliteitssysteem beperkt misverstanden

bouwbreed Premium

De eisen die een opdrachtgever aan een werk stelt zijn vaak onvolledig en bovendien niet goed geformuleerd. Het komt dan ook voor dat de klant bij de oplevering van zijn bouwwerk laat weten het gebouw wel prachtig te vinden, maar aansluitend vindt dat er toch iets aan ontbreekt. Bij gebruik van een kwaliteitssysteem zoals het MKS is de kans op het over het hoofd zien van bepaalde aspecten kleiner.

Zo schetste M.J. Raatgever, kwaliteitscoordinator van Vermeer Bouw BV, behorend tot P. Vermeer Verenigde Bedrijven BV, zijn ervaring met het Model Kwaliteitssysteem (MKS). Het Model Kwaliteitssysteem (MKS) maakt het bedrijven mogelijk hun bestaande en nieuwe kwaliteitsprocedures systematisch in kaart te brengen en uit te werken tot een compleet kwaliteitssysteem. Ze ke daarin individueel of groepsgewijs worden begeleid. Dergelijke poen lopen bij Bolegbo, Vagww en Vgbouw. De bedrijven ke dan na ongeveer anderhalf jaar over een geformaliseerd kwaliteitssysteem beschikken.

Hoe geniaal het MKS-systeem naar de mening van Raatgever ook is, niet vergeten moet volgens worden dat het een hulpmiddel is en geen norm. ‘Het maakt de dingen inzichtelijk.

Het zorgt ervoor dat het kwalitetissysteem goed is uit te leggen. Dat is van belang in de relatie met de opdrachtgevers.”

Het MKS is zo opgezet dat voor bedrijven die naar certificatie streven conformiteit met de NEN-ISO 9000 serie is gewaarborgd. Zo is ook Vermeer Bouw onlangs door Lloyd’s Register Quality Assurence London gecertificeerd op basis van de norm ISO-9001 voor het het gehele bouwproces.

Discussie

Raatgever meent dat door hanteren van het MKS een einde kan komen aan de discussie over kwaliteit in de bouw. Het MKS biedt goede grond om door middel van overleg ervoor te zorgen dat de klant krijgt waarom is gevraagd. Discussies over kwaliteit in de bouw vinden hun oorsprong in de aard van het produkt van deze bedrijfstak. ‘Degene die een auto wil kopen kan zichzelf in de showroom of anderszins van de kwaliteit van het gebodene overtuigen, voordat wordt besloten al of niet tot aankoop over te gaan. Waar we in de bouw nu mee zitten is dat de klant dat niet kan doen.

Er is nu eenmaal geen parkeerplaats met viaductjes of zo.”

Wordt het MKS gehanteerd dan wordt voor een uit te voeren po een projectkwaliteitsplan (PKP) samengesteld.

Daarin is onder meer vastgelegd wat er gemaakt moet worden en hoe dat zal worden gedaan. Opstellen van het plan gebeurt in overleg met de klant. Daarmee heb je volgens Raatgever al eenderde van de uiteindelijke kwaliteit te pakken. Het tweedederde deel is dat de klant moet reageren op het PKP. Het werk zelf beslaat het resterende deel van de kwaliteit.

Opdrachtgevers

Gebruik van het MKS-systeem heeft voor gelijksoortige bedrijven het voordeel dat ervaring onderling kan worden uitgewisseld. De gezamenlijke ervaring van soortgelijke bedrijven kan leiden tot een versie van het MKS die is toegesneden op een bepaalde branche.

Het MKS is bovendien zo opgezet dat ook hierop gebaseerde kwaliteitszorgsystemen van verschillende bouwpartners goed aansluiten. Dat heeft zijn voordelen bij de contractvorming en feitelijke uitvoering van bouwpoen. Het MKS wordt inmiddels gehanteerd bij: HBM, Hollandsche Beton Maatschappij en wegenbouwbedrijf Van Lee uit Limburg, Van Hattum en Blankevoort en Vermeer Bouw.

Opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat bleven tot nu toe achter. ‘Maar’, zo weet Raatgever: ‘ze zijn bezig met een grote inhaalslag’. Opdrachtgevers moeten zich volgens hem hebben gerealiseerd dat alles bij oplevering van hun po wel kan kloppen, maar dat ze er ook niet echt mee opschieten als na korte tijd blijkt dat extra onderhoud of om vangrijke reparaties noodzakelijk zijn.

Matrix

De kern van het MKS is een matrix waarin het gehele bedrijfsproces wordt vastgelegd.

Die bestaat uit cellen gevormd door de indeling op de twee assen van de matrix. Horizontaal staan alle procesbeschrijvingen. Vertikaal staan alle beheersaspecten. De ingevulde matrix biedt een volledig overzicht van de werkwijze in het bedrijf. Het maakt duidelijk hoe bijvoorbeeld aquisitie gegevens moet doorgeven aan financien. Bij elke cel wordt bekeken of het nodig is dat iets wordt geregeld in een procedure. In de matrix van Vermeer Bouw zijn honderd procedures opgenomen.

In de MKS-matrix is meer geregeld dan vereist vanuit de normen van de ISO9000-serie. Dat is niet verwonderlijk want de financiele aspecten van de bedrijfsvoering gaan opdrachtgevers in beginsel niet aan. Opdrachtgevers zullen naar Raatgever verwacht wel aan ISO blijven doen, alhoewel MKS ook voor hun voordelen biedt. Hij wil van de ISO 9000 kwaliteitsnormen geen kwaad horen. ‘ISO is een goede norm. Ze zijn alleen te compact geschreven. Het is net een wetboek. Je hebt kilometers papier nodig om het uit te leggen. MKS is wat dat betreft een stuk duidelijker.’

Reageer op dit artikel