nieuws

Geen verplichte belegging in eigen land door pensioenfonds

bouwbreed Premium

De nieuwe voorzitter van de Stichting van Ondernemingspensioenfondsen (OPF), drs. C.J. van Rees, ziet niets in het pleidooi van het CNV om meer pensioengelden te steken in de industrie in eigen land.

Van Rees wijst er in het blad ‘Onderneming’ van de werkgeversorganisatie VNO op dat de pensioenfondsen bijna 80 procent van hun vermogen, f. 600 miljard, in ons land hebben belegd. In het buitenland is vooral belegd in aandelen en onroerend goed.

Volgens Van Rees zullen de pensioenfondsen niet aarzelen om in eigen land te investeren zodra zich goede mogelijkheden voordoen. Volgens hem is er in Nederland echter geen gebrek aan kapitaal. De nieuwe OPF-voorzitter is dan ook benieuwd hoe groot het beroep zal worden op het nieuwe industriefonds van minister Andriessen van economische zaken.

Door het risico ook over het buitenland te spreiden, halen de pensioenfondsen een hoger rendement, en dat betekent lagere pensioenpremies en daarmee lagere loonkosten, aldus Van Rees. Daardoor wordt de concurrentiepositie van ons land versterkt.

Reageer op dit artikel