nieuws

Energiegebruik kantoren fors toegenomen

bouwbreed Premium

Het energiegebruik in kantoren is de afgelopen jaren sterk toegenomen en neemt nog verder toe als gevolg van het meer toepassen van comfortkoelinstallaties.

Zo’n 70% van de kantoren, die de laatste tien jaar zijn gebouwd heeft een koelinstallatie. Twintig jaar geleden was dit percentage nog slechts 20 en dertig jaar geleden 5. Dat blijkt uit een onderzoek verricht door Bureau Rietmeijer in opdracht van Novem, de Nederlandse onderneming voor energie en milieu.

De verwachte toername van comfortinstallaties komt voor een deel voort uit renovatie van oude kantoorpoen. De belangrijkste toename is echter in nieuwbouw te verwachten. De kantoorvoorraad bestaat nu reeds voor 40% uit kantoren die jonger zijn dan tien jaar. Als gevolg van ver anderde gebruikseisen, het bouwen in grotere dichtheden, dus grotere en hogere gebouwen en de toenemende invloed van milieuaspecten zal de penetratie van comfortinstallaties in nieuwbouw nog in beperkte mate toenemen, aldus Rietmeijer.

Volgens Novem is het echter ook heel wel mogelijk een goed kantoorgebouw te ontwerpen zonder koelinstallatie, waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan een goed binnenklimaat.

Een aanwijzing in die richting is de brochure ‘Energie-efficiente kantoorgebouwen’ verschenen als ISSO/SBR-publikatie. De marktanalyse van Rietmeijer is een vervolg op de ISSO-voorstudie ‘Energiebewust ontwerpen van comfortkoelinstallaties’. Deze laat zien waar nu en in de toekomst mogelijkheden liggen voor energiebesparing.

Reageer op dit artikel