nieuws

Duitse hereniging jaagt huurder op forse kosten

bouwbreed Premium

De Duitse gemeenten moeten een groot deel betalen van de kosten die samenhangen met de Duitse hereniging. Het plaatselijke bestuur verrekent deze kosten met de inwoners en de bedrijven. De gemeentelijke lasten hebben inmiddels het niveau van een extra huur bereikt.

De basishuur voor een gemeentelijke- of landswoning bedraagt per vierkante meter DM6,43. De nevenkosten be lopen DM4,07. De totale komt daarmee op DM10,50 per vierkante meter. De nevenkosten zijn tussen 1990 en 1992 met 23,5 procent per vierkante meter gestegen. De gemeente heft 65 procent van deze lasten. De gemeenten klagen in toenemende mate over de forse huurstijgingen. Deze klaagzang is evenwel onterecht omdat de gemeenten het verloop van deze toename voor een groot deel zelf in de hand hebben. Als gevolg daarvan staan niet alleen de sociale huurders voor oplopende huren maar ook particuliere huurders. De gemeenten stellen de basis huur vast in overleg met de eigenaar die de nevenkosten aan het einde van het jaar met de huurder verrekent. Hier onder vallen onder meer de bijdragen voor de grondbelasting, het water, de riolering, de verwarming en de kosten voor warm water, de lift, de vuilnisdienst, de straatreiniging, de schoonmaak van het gebouw, de verlichting van trappenhuis en kelder, het loon van de huismeester, de gemeenschappelijke antenne en het onderhoud van het pand. Per maand ke deze kosten bij elkaar een rekening van DM180 opleveren.

Reageer op dit artikel