nieuws

CNV pleit voor een milieubank

bouwbreed Premium

CNV-voorziter Westerlaken heeft dinsdag op de algemene vergadering van zijn organisatie gepleit voor de oprichting van een nationale milieu- en investeringsbank. Die bank kan investeren in ‘milieu- en arbeidsvriendelijke produkten en produktieprocessen.

Het fonds zou gevuld moeten worden met bijdragen van overheid, pensioenfondsen en bedrijfstakken. Dat kan ten koste gaan van de ruimte voor de lonen van werknemers. Ook bedrijfstakken die geen mogelijkheden zien om in de eigen sector te investeren moeten bijdragen, aldus Westerlaken.

Hij laakte overigens de ‘koudwatervrees’ van pensioenfondsen om te investeren op de binnenlandse markt. ‘Veel kapitaal wordt onnodig geexporteerd naar het buitenland.’ De CNV-voorzitter drong er bij werknemersvertegenwoordigers in de fondsen op aan pogingen te ondernemen die ontwikkeling te stoppen. ‘De pensioenfondsen zouden veel meer ke bijdragen aan de werkgelegenheid in eigen land.’

Reageer op dit artikel