nieuws

Bouwbond-FNV tegen openbreken bouwcao

bouwbreed

De tot 31 december 1994 geldende bouwcao, die de arbeidsvoorwaarden voor 220000 mensen regelt, mag niet zonder meer worden opengebroken. Daartoe heeft de bondsraad van de bouwbond-FNV besloten. De bondsraad besloot dat na bespreking van het centraal akkoord.

Men stemde in met de daarin genoemde aanbevelingen met betrekking tot medezeggenschap, opleiding, ouderenbeleid en werkgelegenheid. Maar men wenst niet te tornen aan de in de bouwcao overeengekomen prijscompensatie.

Zelf zal men geen initiatieven nemen om de bouwcao open te breken. Maar belsoten is wel gehoor te geven aan een uitnodiging als die door werkgevers wordt gedaan.

Het bondsbestuur kreeg de vrijheid aan de slag te gaan om te komen tot een gelaagde cao.

Invoering ervan zal echter binnen de kaders van de centraal af te sluiten bouwcao dienen te gebeuren.

Binnen de vakcentrale FNV is besloten dat de 1900 leden, in dienst bij woningbouwcorporaties, van de dienstenbond naar de bouwbond zullen verhuizen.

Omgekeerd gaan 650 leden in dienst van woninginrichters van de bouwbond naar de dienstenbond-FNV.

Reageer op dit artikel