nieuws

Bouw groeit in noorden nog steeds spectaculair

bouwbreed Premium

Een relatief grote aantal poen van f. 5 tot f. 10 miljoen heeft de waarde van de bouw in het noorden fors doen toenemen. In de eerste drie kwartalen van dit jaar was de groei zelfs zo spectaculair dat de drie noordelijke provincies -relatief gezien- ver boven de overige landsdelen uitsteken.

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de waarde van de verleende bouwvergunningen in het het noorden met 12,4 groeit. Het oosten komt uit op een toename van 6,6 procent en het zuiden op een daling van 3,1 procent. Met name het westen heeft te lijden onder de gevolgen van de economische malaise. ‘Bedrijven zijn bang om te investeren.

Aangezien de marktsector voor een belangrijk deel in de Randstad actief is, vallen daar dan ook harde klappen”, aldus woordvoerder G. B. Luijendijk van het CBS.

Een precieze verklaring voor de sterke groei in noord-Nederland kan niet direct worden gegeven, aldus directeur R. van den Akker van het Bureau Burgerlijke Bouw en Utiliteitsbouw Noord-Nederland, kortweg de BV Noord, in Leeuwarden. De cijfers van het CBS geven daarvoor te weinig houvast. ‘Aan de andere kant: rond Schiphol gebeurt ook heel veel. Als daar een paar grote miljoenenpoen niet doorgaan, dan tikt dat hard aan.’

De sterke groei in noord-Nederland wil hij overigens relativeren. De totale waarde van bouwpoen in het westen is namelijk veel groter dan in elke andere regio. De waarde van de verleende bouwvergunningen in de eerste drie kwartalen van dit jaar loopt uiteen.

Voor de verschillende regios gelden de volgende bedragen: westen: f. 8,2 miljard (in ’92: f. 9,8); noorden: f. 2 miljard (f. 1,8); oosten: f. 3,8 miljard (f. 3,6); zuiden: f. 4,1 miljard (f. 4,2) Eemscentrale Grote verschuivingen per jaar zijn mogelijk als in een regio omvangrijke poen op stapel staan, vertelt BV Noord-directeur Van den Akker. Vorig jaar is bijvoorbeeld de tweede fase van de Eemscentrale in de provincie Groningen gestart.

De bouw van het gerechtsgebouw en de nieuwe stadsschouwburg in Leeuwarden waren in diezelfde periode ook omvangrijke poen. ‘Een paar van deze werken en de cijfers liggen heel anders’, aldus Van den Akker.

De gunstige positie van het noorden dit jaar is volgens hem het gevolg van relatief veel grote poen (van f. 5 miljoen tot f. 10 miljoen), die vooral in Groningen zijn gestart.

De groei in het noorden is ook te danken aan de toename van de bouw van woningen in de vrije sector. Terwijl in 1992 nog voor 3039 woningen (waarde: f. 787 miljoen) een bouwvergunning werd afgegeven, waren dat er dit jaar bijna zevenhonderd (f. 1078 miljoen) meer. Een groei in aantal woningen van bijna 22 procent en in geld uitgedrukt van 37 procent. In het westen daarentegen kromp de woningmarkt met 2,7 procent ofwel 126 wo ningen. In geld uitgedrukt: een daling van 3,7 procent tot f. 3,7 miljard. De waarde van de bouwpoen bedroeg dit jaar in het westen gemiddeld f. 846000; in het noorden f. 291000.

Renovatie

Vooral de teruggang van opdrachten in de handelssector speelt de bouwbedrijven in west-Nederland parten. De waarde van de bouwvergunningen in deze categorie liep terug van f. 2,5 miljard tot f. 1,6 miljard. Ook in de nijverheidsector werd fors minder in nieuwe bouwwerken geinvesteerd. Daar werd in 1992 nog voor f. 790 miljoen uitgegeven, terwijl dat in de eerste drie kwartalen van dit jaar niet meer dan f. 521 miljoen was.

Ook het herstel en de verbouw van bouwwerken kreeg een klap: een daling van f. 1,4 miljard naar f. 1 miljard. De totale waarde in de categorie herstel en verbouw is dit jaar met 20 procent afgenomen tot f. 1,8 miljard. In grote mate is dat te wijten aan de sterke huurverhoging en de afname van de subsidies voor de sociale woningbouw. Woningcorporaties, die een belangrijk aandeel van de opdrachten in dit marktsegment voor hun rekening nemen, staan daarom niet te trappelen om hun woningbestand te renoveren.

‘Voorheen konden ze gemakkelijk een beroep op het rijk doen, maar sinds vorig jaar ligt dat wat moeilijker’, aldus Van den Akker. In zijn werkgebied liep het herstel en verbouw terug met 12,8 procent tot bijna f. 174 miljoen.

Reageer op dit artikel