nieuws

Betere waardering og levert rijk f. 110 mln op

bouwbreed Premium

De schatkist zal per jaar ongeveer f. 110 miljoen aan extra belastinginkomsten ontvangen van onroerend-goedeigenaren, zodra de nieuwe waardering voor onroerende zaken van kracht wordt.

De nieuwe aanslagen zullen tot op de gulden nauwkeurig zijn. Suggesties van de Tweede Kamer om een vloedgolf van bezwaarschriften tegen de nieuwe heffingen door een soepeler waarderingssysteem te voorkomen, legt staatssecretaris Van Amelsvoort (Financien) naast zich neer.

De bewindsman voorziet dat dan de meeropbrengst van de onroerend-goed-belasting in gevaar zou komen.

In zijn eerste, schriftelijke reacties op kanttekeningen van de Kamer bij zijn wetsvoorstel ‘Waardering onroerende zaken’ blijkt, dat de staatssecretaris op exact hetzelfde punt overhoop ligt met de nieuwe Waarderingsraad.

Deze raad gaat de gemeentelijke waardebepaling van onroerend goed controleren.

Zodra de wet eenmaal van kracht is, krijgen huiseigenaren te maken met een nauwkeurig vastgestelde waarde.

De nieuwe wet geldt voor zowel de onroerende-zaakbelasting (gemeente), als voor de vermogens- en inkomstenbelasting (huurwaardeforfait, rijk).

Zon verandering levert bezwaren op, leert de ervaring. Jaarlijks worden ongeveer twee procent van de aanslagen oz-belasting verlaagd naar aanleiding van een bezwaarschrift.

Indeling

Als Van Amelsvoort dat percentage zo laag wil houden, zal hij moeten overstappen op een indeling in waardeklassen.

‘Uw huis is getaxeerd op een waarde tussen de 150000 en 200000 gulden’, krijgt de eigenaar dan te lezen. En daar hoort een bepaald belastingbedrag bij.

De staatssecretaris van Financien gaat met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten praten over een jaarlijkse waardering van onroerend goed. Nu wordt dat iedere vier jaar opnieuw getaxeerd.

Van een automatische aanpassing van de waarde via indexering, wil de bewindsman nog niets weten.

Reageer op dit artikel