nieuws

Akzo Coatings verbetert haar bedrijfsresultaat

bouwbreed Premium

Het bedrijfsresultaat van Akzo Coatings is in het derde kwartaal verder verbeterd. Dit is een gevolg van een aanpassing van de kostenstructuur in Europa en de hogere bijdrage van de bedrijven in de Verenigde Staten.

De opgang bij de verfactiviteiten kon een neergang van het gehele concern niet stuiten. De nettowinst daalde van f. 162 miljoen – derde kwartaal 1992 – naar f. 114 miljoen. De omzet was in het derde kwartaal met f. 4,07 miljard iets hoger en in de eerste negen maanden met f. 12,43 miljard een kleine f. 300 miljoen lager dan in hetzelfde tijdvak van vorig jaar.

Het bedrijfsresultaat was met f. 260 miljoen nagenoeg gelijk aan dat van hetzelfde kwartaal van 1992. Over de eerste negen maanden daalde het van f. 977 miljoen tot f. 814 miljoen.

Reageer op dit artikel