nieuws

Aanleg Tilburgse wijk kan gewoon doorgaan

bouwbreed

Het bouwrijp maken van de gronden voor het nieuwe stadsdeel De Reeshof in Tilburg kan gewoon doorgaan. Dat is bekend geworden bij de Raad van State in Den Haag.

Om het terrein goed te ke bewerken, heeft de provincie de gemeente toestemming gegeven grondwater weg te zuigen. Tuinders uit de omgeving zijn daar helemaal niet blij mee. De peilverlaging bezorgt hen gewasschade, stellen zij.

Daarom hebben zij rechter J. Hulshof van de Raad van State verzocht een verbod in te stellen op de manipulaties met het grondwater. De gemeente was daar tegen omdat tuinders, die schade ke aantonen, een schadevergoeding ke krijgen. De gemeente zou in eerder kwesties steeds hebben gesteld dat aangevoerde groeischade niets met de activiteiten van de gemeente te maken had. Het weer zou steeds schuldig zijn. Rechter Hulshof heeft echter geen aanleiding gezien in te grijpen in deze affaire. Zijn schriftelijke motivering volgt later. In De Reeshof worden 700 woningen gebouwd.

Reageer op dit artikel