nieuws

Wet en regel mogen bouw niet hinderen

bouwbreed

De (weder)opbouw van de nieuwe Duitse deelstaten doet de vraag rijzen of we ons een ver doorgevoerde wettelijke regeling ke veroorloven. De aanvullende wetten en regels mogen geen hindernissen opwerpen voor de noodzakelijke werken. Dat houdt in dat we een gulden middenweg moeten vinden tussen de bescherming van natuur en monumenten en bouwactiviteiten.

Minister K.H. Daehre van de deelstaat Sachsen-Anhalt legde op een bijeenkomst in Maastricht uit dat de procedures voor de realisatie van bouwwerken niet meer tijd in beslag mogen nemen dan absoluut noodzakelijk. De diensten voor bouw- en woningtoezicht moeten binnen zes weken een besluit nemen over een bouwaanvraag. Wanneer bij een dergelijke aanvraag alle bijbehorende bescheiden zijn gevoegd moet een dergelijke periode volgens Daehre voldoende zijn.

Wordt in dit geval niet binnen zes weken gereageerd dan staat dat gelijk aan het verlenen van de vergunning.

Deze verkorte procedure maakt de voorbereiding van poen beduidend eenvoudiger. Het vergroten van de bouwactiviteit vereist volgens Daehre verder een beperking van de invloed die de natuur- en monumentenbeschermingswetten uitoefenen. Dat mag er evenwel niet toe leiden dat de overheid en de andere bouwpartijen volledig voorbij ke gaan aan deze wetten.

Europadorp

Daehre maakte tevens melding van de bouw van het zogeheten Europadorp bij RosslauMeinsdorf in Sachsen-Anhalt.

Dit po voorziet in architectonische en stedebouwkundige oplossingen en modellen voor de woningbouw in de toegevoegde deelstaten. Het dorp moet het bewijs leveren dat het mogelijk is voor een brede bevolkingsgroep ruimte- en energiebesparende woningbouw te plegen tegen relatief lagere investeringen. Het po dient verder de verschillende disciplines in de bouw te versterken en vooral in de nieuwe deelstaten meer dwarsverbanden te leggen tussen de onderlinge sectoren. Het Europadorp moet het aanzien krijgen van een gewone woonwijk zoals die in willekeurig welke andere Duitse gemeente kan voorkomen. Daehre legde uit dat de wijk zich van de gebruikelijke nieuwbouwwijken moet onderscheiden door een mensvriendelijke en veilige inrichting en door spaarzame en ecologisch afgewogen ontsluitingen. Het uiteindelijke resultaat moet zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande bebouwing.

Op die manier wijst het Europadorp niet alleen Duitsland de weg naar de nieuwe stedebouw maar ook andere landen.

Aan dat beoogde resultaat draagt in Rosslau ook de inpassing van het openbare vervoer bij.

Reageer op dit artikel