nieuws

Verbeteringsplannen voor flatgebouw ‘De Knoepert’

bouwbreed Premium

Benelux Trust BV in Utrecht heeft, in opdracht van een belegger, het flatcomplex ‘De Knoepert’ dat eigendom was van Woningvereniging Blariacum in Venlo-Blerick gekocht.

Met de transaktie is f. 14350000 gemoeid. Het complex telt 498 goed onderhouden flatwoningen waarvan er 65 moeten worden gesloopt.

Woningvereniging Blariacum had hiervoor reeds een sloopplan ontwikkeld en wilde het complex opwaarderen. De gemeente Venlo had toegezegd om het binnenterrein aan te pakken. Het bestuur van de woningcorporatie wilde met deze maatregelen het woon- en leefgenot van het flatgebouw verbeteren. ‘De Knoepert’ kampt al enkele jaren met leegstand. Dit jaar moet de corporatie een bedrag van f. 2,6 miljoen afschrijven in verband met huurverlies.

De nieuwe eigenaar heeft de verplichting op zich genomen om het verbeteringsplan (slopen, bouwen van nieuwe entrees, liftpartijen en noodtrappen) uit te voeren.

De gemeente Venlo heeft op haar beurt toegezegd dat zij op haar kosten het binnenterrein zal verbeteren. Hiermee is f. 2,5 miljoen gemoeid. De gemeenteraad van Venlo moet de transaktie, die het fiat heeft van het college van b en w, op 3 november goedkeuren.

Reageer op dit artikel