nieuws

V en W-brochure over Tracewet

bouwbreed Premium

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een brochure laten maken over de Tracewet. De publikatie geeft in kort bestek een toelichting op de nieuwe procedures waar provincies, gemeenten, waterschappen en andere belanghebbenden onder het nieuwe regime mee te maken krijgen.

De invoering van de wet is nabij, omdat de Eerste Kamer in september met het wetsvoorstel heeft ingestemd. De Tracewet kan daardoor op 1 januari 1994 in werking treden. Overigens heeft de Tracewet geen betrekking op provinciale en gemeentelijke infrastructuur en evenmin op ondergrondse en bovengrondse buisleidingen. In de toekomst zal wel worden bekeken of de reikwijdte van de wet kan worden uitgebreid.

Reageer op dit artikel