nieuws

Twee bijeenkomsten over gebruik van elektronica

bouwbreed

Met behulp van micro-elektronica kan een bedrijf vaak zijn concurrentie-positie versterken. Ook is het mogelijk om produkten en materialen tijdens de produktie of de verwerking te herkennen en te selecteren met behulp van micro-elektronica. Dat zijn de onderwerpen van twee bijeenkomsten van het Centrum voor Micro-Elektronica (CME).

Op woensdag 17 november houdt het CME in samenwerking met Het Instrument, Holland Elektronika en het Produktcentrum TNO een ontmoetingsdag in de TV-studio te Veenendaal, onder het motto ‘concurreren met elektronica. De bouw is op deze dag vertegenwoordigd door Vermeer Bouw BV te Hoofddorp, met een kalendersysteem voor het meten van de draagkracht van heipalen tijdens het heien.

Volgens ir. A. Klip van het CME te Eindhoven kan elektronica op meer plaatsen in de bouw gebruikt worden bij het oplossen van problemen. ‘Er zijn ruime financieringsmogelijkheden die mensen over de drempel ke helpen’, aldus Klip.

‘Tijdens deze dag worden ideeen gepresenteerd die misschien ook in de bouw toegepast ke worden. Met elektronica kan vaak sneller en veiliger gewerkt worden.’

Klip noemt als andere toepassingen van elektronica in de bouw de elektronische waterpas, het opmeten van te renoveren kozijnen, de geluidsafstandsmeter en het vastleggen van een architectonische omgeving over 360 gr met behulp van een rijdende bolle lens.

Herkenning

Klip wijst ook op een tweede bijeenkomst die het CME op 25 november houdt in het RAI Congrescentrum te Amsterdam. Daarbij gaat het om automatische herkenning tijdens de produktie of kwaliteitscontrole. ‘Tijdens deze dag wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden’, aldus Klip.

‘Herkenning en selectie komen voornamelijk voor in de produktie. Bij het accepteren en verwerken van produkten is automatische herkenning interessant als er al sprake is van tenminste semi-automatische verwerking.’

Voorbeelden van automatische herkenning zijn systemen die ‘luisteren’ naar de kwaliteit, bijvoorbeeld door analyse van de klank van tegels of andere materialen. Ook bestaan er chemische sensoren, die in een omgeving de geur ke analyseren. ‘Misschien is dit toe te passen bij het waarnemen van geuren in gebouwen’, aldus Klip.

Tijdens de dag in het Rai Congrescentrum is er een tentoonstelling waar leveranciers van systemen voor automatische herkenning hun produkten en diensten aanbieden.

Reageer op dit artikel