nieuws

TNO-Bouw houdt bijeenkomst over dienst Bouwbalie

bouwbreed

Op 25 november houdt TNOBouw te Delft ‘smiddags een bijeenkomst over de on-line elektronische kennisdienst Bouwbalie. Tijdens de bijeenkomst worden nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd. Er wordt uitleg gegeven over het gebruik van de thesaurus en hyperlink, twee opties die het gebruik van Bouwbalie vergemakkelijken. Bouwbalie is te raadplegen met een computer en modem, via een gewone telefoonlijn of via Datanet.

De kennisdienst ‘vakliteratuur’ is uitgebreid met gegevens uit de tijdschriften Cement en Betoniek. Misset Bouw en de Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC) zijn begunstiger van Bouwbalie geworden. Dat wil zeggen, dat zij hun kennis ter beschikking stellen aan Bouwbalie, waarbij de opbrengsten aan Bouwbalie ten goede komen.

De Bond voor Materialenkennis is deelnemer aan Bouwbalie geworden.

Inlichtingen over de bijeenkomst zijn verkrijgbaar bij R.

Reboe van TNO-Bouw, telefoon 015-842266.

Reageer op dit artikel