nieuws

Symposium over knelpunten bij ontgronden

bouwbreed

In de Jaarbeurs te Utrecht vindt op 24 november het symposium ‘Actuele knelpunten bij het ontgronden’ plaats. Het wordt gehouden door het Gelders Ontgrondings Genootschap.

Er staan een herziening van de Ontgrondingenwet en een Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen op stapel.

Volgens een toelichting ontstaan daardoor mogelijk meer problemen dan er opgelost worden.

Het symposium levert een bijdrage aan de discussie over dit onderwerp. Bovendien wordt onderzocht hoe men in de praktijk met de problemen om kan gaan.

De organisatoren nodigen in het bijzonder ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers uit aan het symposium deel te nemen, om een dialoog tussen het bedrijfsleven en de overheid te bevorderen. Aan het eind van de dag vindt een forumdiscussie plaats.

Informatie over het symposium is verkrijgbaar bij drs. B. van der Moolen te Nijmegen, telefoon 080-602301.

Reageer op dit artikel