nieuws

‘Structuur van inzameling verfafval uniform regelen’

bouwbreed Premium

Het Bedrijfschap Schilderbedrijf en de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrieken (VVVF) streven naar een landelijke structuur voor het inzamelen van verfafvalprodukten. Fabrikanten en schilders moeten hiervoor modelcontracten sluiten met de inzamelaars. Het is dan wel noodzakelijk dat er naast eenduidige lage inzameltarieven ook duidelijkheid komt over wat chemisch afval is en wat niet. Deze week wordt er in het stadsgewest ‘s-Hertogenbosch met een vier maanden durend proefpo begonnen.

Dit zei drs. G. Barends, secretaris van het Bedrijfschap Schildersbedrijf op de Branchedag Milieu voor ondernemers in Haarlem. Deze dag, door de Kamer van Koophandel voor Haarlem en omstreken in samenwerking met de provincie Noord- Holland op touw gezet, had als doel het bedrijfsleven inzicht te geven op welke wijze diverse organi saties zich met het milieu bezighouden.

Volgens Barends is het komen tot een landelijke structuur van inzamelen een logisch gevolg van de wijze zoals de bedrijfstak nu met de milieueisen omgaat. ‘Alleen blijkt in de praktijk’, zo lichtte de secretaris van het Bedrijfschap toe, ‘dat er van de ondernemingen nogal wat wordt geeist. Zo moeten zij bijvoorbeeld onderhandelen met de door de overheid aangewezen inzamelaars, maar ook is vaak niet duidelijk wat de inzamelaars nu onder chemisch afval verstaan en wat niet.’

Proefpo

Een en ander heeft er begin dit jaar toe geleid dat het Bedrijfschap samen met de VVVF en de ministeries van Vrom en Economische Zaken rond de tafel zijn gaan zitten met als voornaamste doel te komen tot een uniforme richtlijn voor het inzamelen.

Besloten is tot het organiseren van een proefpo. Gekozen werd voor het stadsgwest ‘sHertogenbosch als regio waar de proef moet worden gehouden. Als reden voor ’s Hertogenbosch noemde Barends de aanwezigheid van tachtig schildersondernemingen, een groot aantal gemeenten en het feit dat het stadsgewest zowel Brabant als een klein deel van Gelderland beslaat. ‘Hierdoor is een goede nabootsing van de praktijk als die op landelijk niveau zal worden overgenomen, mogelijk’, aldus Barends.

Criteria

Na een voortraject en een vijftal discussiebijeenkomsten met de ondernemers is er door de betrokkenen een modelcontract voor de verfafvalverwijdering opgesteld. In dit modelcontract zijn dertien verfafvalprodukten opgenomen met daarbij een tarief per kilo. Tevens staat in het contract de criteria die door het schildersbedrijf en de inzamelaar worden gehanteerd bij het begrip leeg. ‘Tijdens de discussiebijeenkomsten’, vertelt Barends, ‘kwam de nodige kritiek op de door de inzamelaars gehanteerde criteria. Wanneer is bijvoorbeeld een verfblik leeg?

Kijk, de schilders willen en moeten zelfs aan de milieueisen voldoen, maar dan moet er wel duidelijkheid zijn.”

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel